คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน ขั้นตอนการแจ้งผลการสมัคร ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การฝากถอนเงิน

วิธีการถอนเงิน

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์
3. เลือกเมนู ถอนเงิน
4. เลือกวิธีการถอน/โอนเงิน
 

เงื่อนไขการถอนเงินผ่านระบบ ATS

    1. คำสั่งถอนเงินต้องแจ้งอย่างน้อยภายใน 12.00 น. (T) เพื่อให้มีผลในวันทำการถัดไป (T+1) โดยลูกค้าจะได้รับเงินในเวลาประมาณก่อนเที่ยงวันของวันทำการถัดไป (T+1) ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งถอนเงินหลังเวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีลูกค้าอีก 2 วันทำการ (T+2)ในเวลาประมาณก่อนเที่ยงวัน

    2. กรณีลูกค้ามีรายการขายหุ้นวันนี้และต้องการถอนเงินจากค่าขาย กรุณาส่งคำสั่งถอนเงินหลังเวลา 12.00 น.(เฉพาะบัญชีเงินสด)

 

ท่านสามารถดูยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันนี้ ได้ที่เมนู Portfolio

หมายเหตุ : กรณีแจ้งถอนเงินจากการขายหุ้นในบัญชี Cash B/L ท่านจะได้รับเงินในวันที่ค่าขายหลักทรัพย์ครบกำหนด

วิธีการดูยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู บัญชีของฉัน (ข้อมูลรายละเอียดสถานะบัญชี)
 
รายละเอียดสถานะบัญชี
วงเงิน 500,000.00
อำนาจซื้อ 43,116.00
ยอดเงินฝากกับบริษัท 27,698.71
ยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ 
ข้อมูลตั้งต้นวัน ณ วันที่ T
43,169.67
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.25%
 
รายการเคลื่อนไหวของยอดเงินฝาก  (ข้อมูลต้นวัน)
วันที่ครบกำหนดชำระ ยอดเงิน
เคลื่อนไหว*
ยอดเงิน
คงเหลือ
คำอธิบาย
 ยอดเงินยกมา   27,698.71 ยอดเงินฝากกับบริษัท
  T 15,470.96

43,169.67

ยอดเงินที่สามารถถอนได้ = ยอดเงินฝากกับบริษัท + ยอดครบกำหนดชำระวันนี้ (ยังไม่รวมค่าขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ) = 27,698.71+(15,470.96)
  T+1 0.00

43,169.67

ยอดเงินที่สามารถถอนได้ตั้งต้นวันที่ (T)
โดยหักค่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ = 43,169.67+(0.00)
  ยอดเงินเคลื่อนไหว* = ผลรวมของ ค่าขาย-ค่าซื้อ+ยอดฝากเงินล่วงหน้า-ยอดถอนเงินล่วงหน้า+ดอกเบี้ยรับ
  อำนาจซื้อตั้งต้นวัน* = ยอดเงินฝากกับบริษัท - ค่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ +ค่าขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

ขั้นตอนการแจ้งถอนเงินผ่านระบบ ATS

หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ > เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์ > เลือกเมนูซ้ายมือ ถอนเงินผ่านระบบ ATS
 
1. เลือกบัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการถอนเงิน
หน้าจอถอนเงินผ่านระบบ ATS www.krungsrisecurities.com

2. กรอกรายละเอียดดังนี้ วันที่ต้องการถอน จำนวนเงิน ใส่ PIN (รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย)
หน้าจอถอนเงินผ่านระบบ ATS www.krungsrisecurities.com

 

ท่านสามารถดูยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันนี้ ได้ที่เมนู Portfolio

หมายเหตุ : กรณีแจ้งถอนเงินจากการขายหุ้นในบัญชี Cash B/L ท่านจะได้รับเงินในวันที่ค่าขายหลักทรัพย์ครบกำหนด

แจ้งถอนเงินจากพอร์ตแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าเงินจะเข้าบัญชีธนาคารวันไหน

หลังจาก Login > เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์ > เลือกเมนูซ้ายมือ ตรวจสอบสถานะรายการถอนเงิน
 
ลูกค้าสามารถดูสถานะรายการที่ลูกค้าแจ้งถอนเงินว่าเงินจะเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าวันใด ซึ่งจะแสดงเฉพาะรายการถอนเงินที่อยู่ระหว่างรอโอนเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หากเงินถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าแล้วจะไม่แสดงรายการในหน้านี้อีก
หน้าจอตรวจสอบรายการถอนเงินผ่านระบบ ATS www.krungsrisecurities.com

 

หมายเหตุ รายการที่ลูกค้าแจ้งถอนเงินมาจะไม่ปรากฏในหน้านี้ทันที จนกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคีย์ลดยอดเงินที่หน้า Front ก่อน จึงจะปรากฏรายการในหน้านี้

ดูรายการถอนเงินย้อนหลังที่ไหน

หลังจาก Login > เลือกเมนู ฝาก/ถอน เงินและหลักทรัพย์ > เลือกเมนูซ้ายมือ รายการถอนเงินย้อนหลัง
 
หน้าจอแสดงรายการถอนเงินย้อนหลังผ่านระบบ ATS www.krungsrisecurities.com

 

หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกคำสั่งถอนเงิน สามารถ click ที่กล่องด้านหน้าคำสั่งถอนเงินนั้น (หากรายการที่ระบบดำเนินการโอนเงินกับธนาคารแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกผ่านระบบได้)