คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

วิธีการสมัคร ATS

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่าน ATM

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่าน ATM
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA
* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน Krungsri Online (KOL)

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
1. Log in เข้าระบบ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี คลิก
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online
* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงเทพ ผ่าน BualuangM

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM
* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย (Mobile banking)

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT
* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB easy

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY
* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่