ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย

DCA หุ้น DCA กองทุน

ขั้นตอนการใช้บริการ DCA หุ้น

ลูกค้าปัจจุบัน


คือ ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีเงินฝาก (Cash Balance)

ลูกค้าใหม่


คือ ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีหุ้น หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายประเภทอื่นๆ

1. เข้าสู่ระบบผ่าน www.krungsrisecurities.com
เข้าเมนู Krungsri Securities Stock DCA

1. แจ้งความประสงค์ต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Securities : 02 638 5500 หรือ คลิกที่นี่

2. ลูกค้ากดปุ่ม สมัครใช้บริการ Krungsri Securities Stock DCA
โดยยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการตามบันทึกข้อตกลง

2. เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด + ลงนามในเอกสารเข้าร่วมโครงการ

3. รออนุมัติการเปิดบัญชี

3. รออนุมัติการเปิดบัญชี


รายละเอียดบริการ


  • แม้จะมีเงินลงทุนน้อย ก็สามารถออมได้ด้วยการสะสมซื้อหุ้นพื้นฐานดีที่มีราคาสูงได้
  • แม้จะไม่มีเวลาลงทุน ก็สามารถลงทุนได้ด้วยการซื้อแบบสม่ำเสมอ ไม่ต้องเฝ้าตลาด ไม่ต้องเฝ้านหน้าจอ ให้ระบบทำการส่งคำสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ ตามแผนการออมที่ได้สร้างไว้
  • แม้จะเป็นมือใหม่ ก็สามารถลงทุนได้เพราะหุ้นที่เปิดให้เลือกออมผ่านการคัดเลือกจากตลาดฯ มาแล้วว่าเป็นหุ้นที่มีประวัติการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่ดี (SETHD) โดยติดตามคำแนะนำจากบทวิเคราะห์ หรือ www.set.or.th


รายละเอียดบริการ Krungsri Securities Stock DCA

หุ้นที่สามารถออมได้

SETHD และ หุ้นที่ KSS ประกาศ (AOT, BDMS, BEM, BH, BJC, BTS, CPALL, CPF CPN, GLOBAL, HMPRO, KTC, GPSC, OSP, BBL, ADVANC)

เงินลงทุนขั้นต่ำ

1,000 บาท และทวีคูณของ 1,000 บาท

จำนวนหุ้นที่ได้

Odd Lot หรือ จำนวนเงินที่ลูกค้าลงทุนจริง/ราคาหุ้น

จำนวน DCA Order

ไม่จำกัด

วันลงทุน (T)

ทุกวันทำการแรกของเดือน โดยใช้ราคาเปิดช่วงบ่ายและซื้อจนครบจำนวนเงินหรือใกล้เคียงที่สุด

ความถี่ในการลงทุน

ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันทำการแรกของเดือน

ระยะเวลาลงทุน

สูงสุด 3 ปี

ราคาซื้อ

ATO Afternoon session

วันหักเงินอัตโนมัติ (ATS)

ทุกวันทำการแรกของเดือน บริษัทหักเงินอัตโนมัติ ATS จากบัญชีธนาคารของท่าน และนำเงินเข้าบัญชี Cash Balance ของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าต้องเตรียมเงินไว้ในบัญชีธนาคารก่อนวันทำการแรกของเดือน กรณีไม่สามารถหักเงินบัญชีลูกค้า 3 งวดติดต่อกัน บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการ

หุ้นเข้าพอร์ต

T+1 หลังจากวันลงทุน (T)

การส่งคำสั่งซื้อ DCA

ลูกค้าส่งคำสั่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Krungsri Securities Stock DCA เท่านั้น

การขายหุ้น

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายได้เองผ่านโปรแกรม eFin Trade/ Streaming หรือ ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยเงินค่าขายจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ATS ของท่านวันที่ T+2

การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง DCA

ลูกค้ายกเลิกคำสั่งได้เองผ่านโปรแกรม Krungsri Securities Stock DCA ก่อนถึงวันที่ซื้อสม่ำเสมอ

ค่าธรรมเนียม

0.25% ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นและ VAT

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ยกเว้น

รายงานการซื้อขาย

e-Confirmationข้อควรทราบ
- หากในวันลงทุน (T) บริษัทฯไม่สามารถหักเงินบัญชีธนาคารของลูกค้าได้ครบตามแผนที่เลือกไว้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท บริษัทฯจะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าในงวดนั้น และหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว 3 งวดติดต่อกัน บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการ หรือ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที
- หากในวันลงทุน (T) บริษัทฯไม่สามารถซื้อหุ้นเพื่อมาจัดสรรให้กับลูกค้าได้ เงินที่หักจากบัญชีธนาคารของลูกค้าจะถูกสะสมไปในเดือนถัดไป


ข้อควรรู้ก่อนการลงทุนKrungsri Securities Stock DCA eFin Streaming
บัญชีที่ใช้งาน บัญชีเพื่อการซื้อขายหุ้นแบบ DCA บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท
หุ้นที่สามารถซื้อ DCA ได้ SETHD Plus หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ SET 100
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณของ 1,000 บาท ไม่กำหนด
(หากน้อยกว่า ราคาหุ้น*100 คำสั่งจะถูกยกเลิก)
1,000 บาท
(หากน้อยกว่า ราคาหุ้น*100 คำสั่งจะถูกยกเลิก
จำนวนหุ้นขั้นต่ำ ไม่กำหนด
100 หุ้น (1 Board lot )
จำนวน DCA Order ไม่จำกัด ไม่จำกัด สูงสุด 5 Orders
(ไม่สามารถส่งคำสั่งใหม่ที่หุ้นเดิมได้)
ความถี่ในการลงทุน • ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันทำการแรกของเดือน • ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันที่ 1 - 31
• ออมหุ้นทุกสัปดาห์ (Weekly) : วันจันทร์-ศุกร์
• ออมหุ้นทุกวัน (Daily)
• ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันที่ 1 - 31
• ออมหุ้นทุกสัปดาห์ (Weekly) : วันจันทร์-ศุกร์
ระยะเวลาลงทุน • สูงสุด 3 ปี • สูงสุด 3 ปี • สูงสุด 12 เดือน
ราคาซื้อ ATO Afternoon session ATO Afternoon session MP-MTL หลังจากมีการจับคู่ครั้งแรกของ Morning Session หรือ Afternoon Session
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ยกเว้น 50 บาท/วัน
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานโปรแกรม Krungsri Securities STOCK DCA คลิกที่นี่ คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Auto Trade DCA บนโปรแกรม efin Trade Plus คลิกที่นี่ คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Settrade DCA Order บน โปรแกรม Streaming คลิกที่นี่
การส่งคำสั่งซื้อ DCA โปรแกรม Krungsri Securities STOCK DCA โปรแกรม efin Trade Plus (PC)
ฟังก์ชั่น Auto Trade DCA
โปรแกรม Streamingหุ้นแนะนำ DCA