ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย


บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment)


Overseas Investment หรือ การบริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งบริการด้านการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯทำหน้าที่ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าในการส่งคำสังซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์คู่ค้าในต่างประเทศ แบบไม่เปิดเผยรายชื่อลูกค้า (Omnibus account) ดังนั้น ชื่อบัญชีที่ฝากหลักทรัพย์ บัญชีชำระราคา และ/หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการฝากหลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้ชื่อบัญชี “บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อทรัพย์สินของลูกค้า (Krungsri Securities PCL A/C for Client’s Asset)”ทำไมต้องลงทุนหุ้นต่างประเทศกับ Krungsri Securities


KSS iGlobal เปิดบัญชีง่าย
KSS iGlobal เทรดได้ทั่วโลก
KSS iGlobal ซื้อขาย Fractional Share
KSS iGlobal โอนเงินสะดวก
KSS iGlobal ค่าคอมสุดคุ้ม
KSS iGlobal แอปดี เครื่องมือครบ

ตลาดหลักทรัพย์ที่ให้บริการของ Krungsri Securities iGlobal


Country Stock Exchange สกุลเงิน สกุลเงินที่ใช้ชำระราคา วันชำระราคา เวลาทำการ
(ตามเวลาประเทศไทย)
การส่งคำสั่งซื้อขาย
Krungsri Securities iGlobal KSS iGlobal
ผ่านเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์
Asia Pacific
Australia Australian Stock Exchange AUD AUD T+2 7.00-13.00
China A Shares Shanghai Stock Exchange RMB SGD T+1 8.30-14.00 No Service
Shanghai Stock Exchange CNY CNY T+1 8.30-14.00 No Service
Shenzhen Stock Exchange RMB SGD T+1 8.30-14.00 No Service
Shenzhen Stock Exchange CNY CNY T+1 8.30-14.00 No Service
China (B-Share) Shanghai Stock Exchange USD USD T+3 8.30-14.00 No Service
Shenzhen Stock Exchange HKD HKD T+3 8.30-14.00
Hong Kong /
China (H-share)
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. HKD HKD T+2 8.30-15.00
Indonesia Indonesia Stock Exchange IDR SGD T+2 9.00-15.00 No Service
Japan Tokyo Stock Exchange JPY JPY T+2 7.00-13.00
Philippines Philippine Stock Exchange PHP SGD T+2 8.00-14.00 No Service
Singapore Singapore Exchange Ltd. SGD SGD T+2 8.00-16.00
South Korea Korea Stock Exchange KRW SGD T+2 7.00-13.30 No Service
Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange VND SGD T+2 9.00-15.00 No Service
Ho Chi Minh Stock Exchange VND VND T+2 9.00-15.00 No Service
Hanoi Stock Exchange VND SGD T+2 9.00-15.00 No Service
Hanoi Stock Exchange VND VND T+2 9.00-15.00 No Service
Europe
Austria Vienna Stock Exchange EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
Belgium Euronext Brussels EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
Finland Helsinki Stock Exchange EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
France Euronext Paris EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
Germany Frankfurt Stock Exchange EUR EUR T+2 15.00-23.30
Xetra Stock Exchange EUR EUR T+2 15.00-23.30
Italy Italian Stock Exchange EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
Netherlands Euronext Amsterdam EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
Portugal Euronext Lisbon EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
Spain Sistema De Interconexion Bursatil Espanol EUR EUR T+2 15.00-23.30 No Service
United Kingdom London Stock Exchange GBP GBP T+2 15.00-23.30
North America
Canada Toronto Stock Exchange CAD CAD T+2 21.30-4.00 No Service
United State American Stock Exchange USD USD T+2 21.30-4.00
NASDAQ USD USD T+2
New York Stock Exchange USD USD T+2

ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ โทร 02 081 2631-2
ซื้อขายออนไลน์ด้วยตนเอง หมายถึง ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ Krungsri Securities iGlobal หรือ KSS iGlobal

หมายเหตุ
1. เวลาทำการดังกล่าวยังไม่รวมการปรับเวลาจาก Day Light Saving
2. หุ้น China A Shares ซื้อขายผ่านระบบ Hong Kong – Shanghai Connect


ตารางวันหยุดทำการตลาดต่างประเทศของ Krungsri Securities iGlobalTrading หมายถึง สามารถซื้อขายหลักทรัพย์
Settle หมายถึง มีการชำระราคา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ KSS iGlobal


หมายเหตุ :

 • Fractional Share จะนับเฉพาะหุ้นที่ต่ำกว่า 1 หุ้น
  ตัวอย่าง
  • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงิน 100 USD และได้หุ้นมา 0.78901 หุ้น ลูกค้าจะโดนคิดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำที่ 1 USD
  • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงิน 510 USD และได้หุ้นมา 0.99991 หุ้น ลูกค้าจะโดนคิดค่าคอมมิชชั่นตามจริงที่ 0.20%
  • ในกรณีที่ลุกค้าซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงิน 50 USD และได้หุ้นมา 1.01234 หุ้น ลูกค้าจะโดนคิดค่าคอมมิชชั่นตามอัตราขั้นต่ำของการซื้อหุ้นแบบปกติที่ 2.5 USD
 • สำหรับหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 10 USD จะไม่สามารถซื้อในรูปแบบ Fractional Share ได้ ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อหุ้นที่ ซื้อขาย Fractional Share ได้ ที่นี่
 • ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดได้ ที่นี่
 • สำหรับอัตราค่าคอมมิชชั่นนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆของแต่ละประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน, ค่าธรรมเนียมตลาด โดยท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมอื่นๆได้จาก ที่นี่
 • อัตราค่าคอมมิชชั่นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกต่างประเทศจะหักจากเงินลงทุนที่ต้องการจะโอน ตัวอย่าง ลูกค้าโอนเงิน 10,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกต่างประเทศ 500 บาท ลูกค้าจะเหลือเงินในการเทรดที่ 9,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับประเทศจะหักจากเงินที่ลูกค้าจะโอนกลับประเทศ
 • อัตราค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมขั้นต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน แต่บริษัทฯจะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Krungsri Securities iGlobal*** ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน จากสกุลบาทไทยไปเงินสกุลต่างประเทศ 1,500 บาท


ข้อควรรู้ก่อนการลงทุน


คำถามที่พบบ่อย
1. iGlobal คืออะไร
 • Krungsri Securities iGlobal คือ บริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ 24 ชม. จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
2. สามารถเทรดในบัญชีเครดิตบาลานซ์หรือบัญชีแคช ได้หรือไม่
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถทำได้ผ่านทางบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น (วางเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อขาย)
3. วงเงินในการลงทุนมีขั้นต่ำหรือไม่
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่มีวงเงินขั้นต่ำในการซื้อขาย (จำนวน board lot ขึ้นกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศ)
4. ส่งคำสั่งซื้อขายก่อนโอนเงินได้หรือไม่
 • ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวน ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ และโอนเงินกลับเข้าประเทศ เป็นอย่างไร
 • การโอนเงินสกุลบาทออกนอกประเทศ มีค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 1,500 บาทต่อครั้งต่อสกุลเงิน
 • การโอนเงินสกุลบาทกลับเข้าประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน
6. เงินลงทุนที่อยู่ในบัญชี FI มีดอกเบี้ยหรือไม่
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลบาท มีดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศ
 • เงินฝากในรูปเงินสกุลอื่นๆ ไม่มีดอกเบี้ย
7. นักลงทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศได้หรือไม่
 • สามารถลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญ และ ETFs เท่านั้น
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการชำระราคาอย่างไร
 • ส่วนใหญ่เป็น T+2 ขึ้นกับแต่ละประเทศกำหนด
9. นักลงทุนมีเงินสกุลต่างประเทศอยู่แล้ว จะสามารถโอนเงินมาใช้ในการลงทุนได้หรือไม่
 • ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในพอร์ตลงทุน ต้องเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น
10. ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์แต่ละตัว เช่น ค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากผู้ออก Depositary Receipts (DR)ประโยชน์ในการลงทุน
 • เพิ่มความหลากหลายในการลงทุน
 • โอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
 • กระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
 • โอกาสเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก
 • เปิดประสบการณ์การลงทุนใหม่ๆ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีภาษีที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดการคำนวณภาษีของแต่ละประเทศ และ/หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีประกอบการลงทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • ความเสี่ยงด้านภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการซื้อขาย
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา
ข้อควรระวัง
 • การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่สามารถซื้อขายผ่านบัญชีมาร์จิ้น หรือ เครดิตบาลานซ์ได้
 • ไม่สามารถทำรายการ Short Selling ได้


วิธีฝากและถอนเงินผ่านระบบ ATS สำหรับบัญชี Foreign Investment


เอกสารประกอบการเปิดบัญชีลูกค้าปัจจุบัน
 • ลงนามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด (ในกรณีที่ยังไม่ลงนามในสัญญาดังกล่าว)
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ลงนามในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • ลงนามในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศ สำหรับลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Tax Residency)
 • นำส่งเอกสารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีประสงค์ขยายวงเงิน หรือตามที่บริษัทร้องขอ)
  - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่ลงนามในสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด)


ลูกค้าใหม่
 • ลงนามในเอกสารคำขอเป็นลูกค้า-ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ลงนามสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ลงนามเพิ่มเติมในเอกสาร W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
 • ลงนามเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศ สำหรับลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Tax Residency)
 • นำส่งเอกสารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องดังต่อไปนี้:
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีขอวงเงินมากกว่า 500,000 บาท หรือตามที่บริษัทร้องขอ)
  - สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝาก ซึ่งแสดงชื่อ-นามสกุล และเลขบัญชีธนาคาร (สำหรับสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ: ATS)
  - ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

* การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเงินสด (Cash Balance) ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนการส่งคำสั่งซื้อ โดยมีวงเงินเริ่มต้นในการเปิดบัญชีในกรณีที่ไม่ได้ส่งเอกสารแสดงฐานะทางการเงินเพิ่มเติมอยู่ที่ 500,000 บาท (หรือตามที่บริษัทพิจารณา)
* ลูกค้าต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
* กรณีลูกค้าใหม่จะต้องทำการยืนยันตัวตัวตนตามวิธีที่บริษัทกำหนด ก่อนทำการเปิดบัญชี
* ลูกค้านิติบุคคลประสงค์เปิดบัญชี กรุณาติดต่อ Krungsri Securities 02 638 5500

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Overseas Investment Sales Department)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02 081 2631-2 หรือ 0 2659 7777