Krungsri Securities

บริการ Krungsri Securities Plus on LINE

krungsri Securities Line

                Krungsri Securities Plus เป็นบริการพิเศษเพิ่มเติม (Plus) บนแอปพลิเคชัน LINE อยู่ภายใต้ Line Official Account ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) Line ID : @KrungsriSec สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญขีซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดๆ กับบริษัท เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ เพียงลงทะเบียนใช้บริการด้วยตนเอง บน LINE “Krungsri Securities” เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันในยุคดิจิทัล ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนได้ทุกผลิตภัณฑ์ และดูข้อมูลอื่น ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น สรุปรายการซื้อขายหุ้น ณ สิ้นวัน ข้อมูลบทวิเคราะห์ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการ e-Services อาทิ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ ทำแบบประเมินต่างๆ Reset Password เป็นต้น
                กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Krungsri Securities Plus ลูกค้า หรือเพื่อน (Friend) ใน LINE “Krungsri Securities” ยังคงสามารถติดตามข้อมูลด้านการลงทุนและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้เช่นเดิม


ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บริการ


ลูกค้า บล. กรุงศรี ลงทะเบียนใช้บริการได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้


เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าสามารถใช้บริการ Krungsri Securities Plus on LINE ได้ทันที


ฟังก์ชันที่ให้บริการ


Portfolio

ติดตามพอร์ตการลงทุนทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสถานะบัญชี Credit Balance ง่ายแค่คลิก

Equity Pre-confirmation

ตรวจสอบสรุปรายการซื้อขายหุ้น ณ สิ้นวัน และยอดเงินที่ต้องชำระ / ได้รับ

Research

ค้นหาและอ่านบทวิเคราะห์ เพิ่มมุมมองประกอบการลงทุน

e-Services

เมนูช่วยเหลือที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทำรายการได้ด้วยตนเอง อาทิ Reset Password ทำแบบฟอร์มออนไลน์ต่างๆ หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน / Call Center ได้โดยตรง

Open Account

ลูกค้าใหม่สนใจเปิดบัญชี ศึกษาวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์กับ บล. กรุงศรี
คลิกที่นี่คำถามที่พบบ่อย


1. Krungsri Securities Plus on LINE คือบริการอะไร? ใครสามารถใช้บริการได้บ้าง?

● Krungsri Securities Plus เป็นบริการพิเศษเพิ่มเติม (Plus) บนแอปพลิเคชัน LINE อยู่ภายใต้ Line Official Account ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
LINE ID : @KrungsriSec สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญขีซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดๆ กับบริษัท

● บริการ Krungsri Securities Plus ได้แก่

Portfolio : แสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนทุกประเภทบัญชี
Equity Pre-confirmation : สรุปรายการซื้อขายหุ้น ณ สิ้นวัน
Research : บทวิเคราะห์การลงทุน
e-Services : บริการ / แบบฟอร์มออนไลน์ อาทิ Reset Password การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ ทำแบบประเมินต่างๆ
Open Account : ข้อมูลวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่

● ลูกค้าผู้ประสงค์ใช้บริการนี้ ดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองบน LINE “Krungsri Securities” (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)
(กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Krungsri Securities Plus ลูกค้า หรือเพื่อน (Friend) ใน LINE “Krungsri Securities” ยังคงสามารถติดตามข้อมูลด้านการลงทุนและข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไปของบริษัทผ่าน Line Official Account : @KrungsriSec ได้เช่นเดิม)

2. การสมัครบริการ Krungsri Securities Plus ต้องทำอย่างไร?

ลูกค้า บล. กรุงศรี ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถสมัครใช้บริการ Krungsri Securities Plus โดยมีวิธีการลงทะเบียนใช้บริการดังนี้ (หรือ คลิกที่นี่)

1. เพิ่มเพื่อน โดยค้นหาคำว่า “Krungsri Securities” ใน Official Account บนแอปพลิเคชัน LINE หรือค้นหาด้วย LINE ID “@KrungsriSec
2. หลังจากเพิ่มเพื่อนสำเร็จ เข้าสู่ LINE “Krungsri Securities” จากนั้นคลิก “ลงทะเบียนใช้บริการ”
3. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
5. กรอกรหัส SMS OTP ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ

ภายหลังจากลงทะเบียนใช้บริการสำเร็จ ลูกค้าสามารถใช้บริการ Krungsri Securities Plus on LINE ได้ทันที

3. สามารถใช้บริการ Krungsri Securities Plus กับ Smartphone หลายเครื่องได้หรือไม่?

● ลูกค้าแต่ละท่านสามารถใช้บริการ Krungsri Securities Plus ผ่านบัญชี LINE ID ส่วนบุคคลของตนเองได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น และเนื่องจากแอปพลิเคชัน LINE ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชี LINE ID เดียวกันบน Smartphone หลายเครื่องพร้อมกันได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน LINE กำหนด) ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่สามารถใช้ Krungsri Securities Plus บน Smartphone หลายเครื่องพร้อมกันได้
● หากลูกค้าต้องการใช้บริการ Krungsri Securities Plus กับ Smartphone เครื่องอื่น ลูกค้าจะต้องโอนย้ายบัญชี LINE ของตนเองไปยัง Smartphone อื่นตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชัน LINE กำหนด จากนั้นข้อมูลบัญชี LINE เดิมของลูกค้าจะถูกโอนย้ายไปยังเครื่องที่ลูกค้าต้องการใช้โดยอัตโนมัติ

4. ใช้บริการ Krungsri Securities Plus on LINE บนอุปกรณ์ใดได้บ้าง?

Krungsri Securities Plus รองรับ smartphone ซึ่งมีแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 10.12.0 หรือสูงกว่า บนระบบปฏิบัติการดังนี้

 • ระบบปฏิบัติการ iOS: iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป
 • ระบบปฏิบัติการ Android: Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป
กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่าอาจใช้งานได้ไม่ครบทุกฟังก์ชัน (ไม่แนะนำ)

5. Krungsri Securities Plus on LINE ปลอดภัยหรือไม่?

● แอปพลิเคชัน LINE เป็นเพียงช่องทางในการแสดงข้อมูล จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงนั้นเป็นการเชื่อมต่อและแสดงข้อมูลผ่าน Protocol HTTPS เป็นมาตรฐานเดียวกับเว็บไซต์ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้ ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางนี้ได้

6. สามารถยกเลิกบริการ Krungsri Securities Plus ได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการ Krungsri Securities Plus on LINE ได้ 2 วิธี (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ) ดังนี้

  1. แจ้งยกเลิกด้วยตนเองผ่านทาง Call Center

  ลูกค้าสามารถติดต่อ Krungsri Securities : 02 638 5500 เพื่อขอยกเลิกบริการ Krungsri Securities Plus

  2. แจ้งยกเลิกด้วยตนเองผ่าน อีเมล

  ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกบริการ โดยส่งอีเมลมาที่ customer.care@krungsrisecurities.com ด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

  การแจ้งยกเลิกใช้บริการทั้ง 2 วิธีดังล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งผลการยกเลิก


สนใจเปิดบัญชีออนไลน์ คลิกที่นี่

To Top