คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การเปิดบัญชี

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Omnibus Account) ได้กี่บัญชี?


ไม่กำหนด แต่หากลูกค้าประสงค์จะเปิดเพิ่ม บัญชีที่มีอยู่เดิมจะต้องมีรายการซื้อ/ขายก่อน

ลูกค้าสามารถใช้ ATS ได้สูงสุดกี่ Bank?

  • บุคคลธรรมดา สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 3 Bank
  • นิติบุคคล สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 5 Bank

ลูกค้าสามารถใช้บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินผ่านระบบ ATS แยกระหว่างบัญชีหุ้น, กองทุน, Fixed Income และ TFEX ได้หรือไม่?


ได้ แต่ต้องระบุในเอกสารสำเนาหน้า Book Bank ว่าประสงค์จะใช้ Bank ไหนสำหรับบัญชีใด

หากลูกค้าเป็นคนไทยทำงานในประเทศไทย แต่ได้รับเงินในสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุล บาท สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ ?


ลูกค้าต้องระบุ ข้อมูลทางการเงิน-ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินที่ลูกค้าได้รับในเอกสารคำขอเปิดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)

ลูกค้ามีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ทำงานต่างประเทศ เดินทางไป-กลับ เดือนละครั้ง หรืออาจจะปี ละ 2-3 ครั้ง จะสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่


บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)

การเปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์

ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย iCONFIRM

  • ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรี และบริษัทในเครือ คลิก
  • ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ที่ 7-11 คลิกดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย NDID