ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย


บริการธนบดีธนกิจ

บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management)

หลักทรัพยกรุงศรี สร้างสรรค์รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์ เฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าของบริษัท การบริการสินทรัพย์นำมาซึ่งโอกาสแห่งความสำเร็จ ความมั่งคั่ง มั่นคงอย่างยั่งยืนได้ด้วยที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล (Financial Consultant) มืออาชีพที่พร้อมร่วมออกแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของท่าน ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมมากถึง 20 บลจ. ที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทสินทรัพย์ รวมถึงกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้วยการจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อโอกาสเข้าสู่เป้าหมายการลงทุนของท่าน

ข้อมูลบริการ

เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกการลงทุน เรายังมีสิทธิพิเศษสำหรับการร่วมงานสัมมนาด้านการเงินการลงทุน ที่เราได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมรับฟังมุมมองการลงทุนแบบเจาะลึกโดยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ

นอกเหนือจากการร่วมสัมมนาอันเป็นประโยชน์แล้ว หลักทรัพย์กรุงศรีขอมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าคนพิเศษ อาทิ

  • บริการ Limousine รับ-ส่งสนามบิน
  • Birthday Gigt Voucher
  • New Year Gift Voucher
บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management)

สิทธิประโยชน์นี้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขตามที่ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรีกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานลูกค้าธนบดี
โทร - 02-659-7401
อีเมล - wealthmanagement@krungsrisecurities.com