สมัครทดลองใช้บริการ ฟรี! 14วัน


ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้บริการของ www.krungsrisecurities.com การใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถอ่านบทวิเคราะห์จากฝ่ายวิจัยฯของบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นระยะเวลา 14 วัน สำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บเป็นความลับ


แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้บริการของ www.krungsrisecurities.com

0
0- - ต่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ซื้อขายกองทุน
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สร้าง Username สำหรับทดลองใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 14 วัน

 

หมายเหตุ ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“KSS”) ที่ https://www.krungsrisecurities.com/th/convention/privacy.aspx และข้าพเจ้ารับทราบว่า KSS จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ประกาศไว้ใน Privacy Notice ดังกล่าว