บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

สร้าง Username ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ท่านจะสามารถสร้างรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้งานเว็บไซต์ ได้ในวันทำการถัดไปหลังจากได้รับอนุมัติบัญชี