ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

Equities Trading


บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

     บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภทบัญชีเงินสด และซื้อด้วยเงินกู้ระบบเครดิตบาลานซ์ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนทุกรูปแบบใหม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้บริการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 3 ประเภทดังนี้

 • บัญชี Cash balance คือ บัญชีหุ้นที่ลูกค้าจะต้องฝากเงินเข้ามาในบัญชีก่อนถึงจะสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี

 • บัญชี Cash T+2 คือ บัญชีหุ้นที่ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันไว้ในบัญชีก่อนถึงจะสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้หลักประกันที่วางเอาไว้ ลูกค้าจะมีอำนาจซื้อไม่เกิน 5 เท่าของหลักประกันแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับ สำหรับการชำระค่าซื้อ-ขายหุ้นนั้น ทางบริษัทจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ไว้กับบริษัท 2 วันทำการหลังจากที่มีการซื้อขายผ่านบัญชีนี้

 • บัญชี Credit Balance คือ บัญชีที่ลูกค้าทำการกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อทำการซื้อขายหุ้น แต่จะต้องวางหลักประกันตามที่บริษัทกำหนด ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามวิดิโอแนะนำบริการ Margin loan

 • สิทธิประโยชน์

  • กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ไม่เสียภาษี
  • สิทธิรับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล (Stock Dividend) เสียภาษี เรียกคืนได้ส่วนหนึ่ง
  • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Subscription Right) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
   ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่
  • รับผลตอบแทนจากเงินสดที่นำมาฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการซื้อขายในอัตราที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร


  ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น)
  โปรแกรมดูข้อมูลราคา/ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

  Settrade Streaming

  Settrade Streaming

  แอปพลิเคชันเทรดหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์ ที่ทำให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน ด้วยหลากหลายฟังก์ชั่น
  Krungsri Stock Expert

  Krungsri Stock Expert

  ผู้ช่วยคนใหม่ที่จะทำให้การซื้อขายหุ้นของคุณง่ายขึ้น ด้วยข้อมูลหุ้นแบบ Real-time พร้อมทั้ง Analytics Tools
  eFin Trade Plus

  eFin Trade Plus

  แอปพลิเคชันเทรดหุ้นล่าสุดจาก KSS ที่จะทำให้ทุกจังหวะการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
  eFin Mobile<

  eFin Mobile

  อีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการค้นหาหุ้นและกองทุนที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหุ้นและกองทุน ใช้งานได้ทั้นบน iOS และ Android
  KSS Stock AI

  KSS Stock AI

  ระบบ AI ที่ช่วยนักลงทุนในการค้นหาหุ้นคุณภาพทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคให้ทุกวัน