Block Trade คือ

บริการซื้อขาย single stock future ที่บริษัทหลักทรัพย์จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับผู้ลงทุน (ทั้งฝั่ง Long หรือ Short) ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง จึงทำให้ผู้ลงทุนได้ใช้ Leverage ของ single stock future ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่องทั้งการเข้าซื้อและขายคืน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนที่ประสบปัญหาเรื่อง
สภาพคล่องของ single stock future บนกระดาน

จุดเด่นของ Block Trade

 • นักลงทุนใช้ปริมาณเงินลงทุนที่น้อยกว่าลงทุนหุ้นโดยตรง (Leverage)
 • ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น(Long Futures) และขาลง (Short Futures)
 • นักลงทุนได้รับเงินปันผลเหมือนซื้อหุ้นในอัตรา 90%
 • นักลงทุนสามารถซื้อขาย Block Trade ได้ แม้ SSF มีสภาพคล่องต่ำ

ประโยชน์ของ Block Trade


สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ Block Trade1. ลูกค้าที่เปิดสถานะกับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน) แล้ว จะไม่สามารถปิดสัญญากับ
Market Maker ที่อื่นได้

2. เมื่อสัญญาหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุเองได้ ลูกค้าจะต้อง
        • ปิดสัญญากับผู้ออกรายเดิม หรือ
        • ทำการ Rollover ไปในสัญญาเดือนถัดไป หากต้องการถือต่อ
        • ปฏิทินการซื้อขาย Stock Futures คลิกที่นี่

3. ค่าธรรมเนียม Block Trade 5.56% ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยขาเปิด จำนวนวันถือครองขั้นต่ำ 3 วัน

4. กรณีมีปันผล
        • ลูกค้าที่เปิดสถานะ Long: จะได้คืนปันผล 90% ของเงินปันผล
        • ลูกค้าที่เปิดสถานะ Short: จะถูกเรียกคืน 1 วันก่อนวัน XD

ต้นทุนในการทำ Block Trade1. ค่าธรรมเนียม Block Trade 5.56% ต่อปี จำนวนวันถือครองขั้นต่ำ 3 วัน

2. ค่าธรรมเนียมนายหน้า 0.10% ของมูลค่าสัญญา

3. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์

• ราคาหุ้น > 100 บาท: ค่าธรรมเนียมทางการเท่ากับ 5.10 บาท/สัญญา
• ราคาหุ้น < 100 บาท: ค่าธรรมเนียมทางการเท่ากับ 0.51 บาท/สัญญา

จำนวนสัญญาขั้นต่ำของหุ้นแต่ละตัว


 

 

1. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 20 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

ADVANC AOT BBL BH CBG CPALL CPN DELTA EA EGCO
GPSC HANA INTUCH KBANK KCE KKP KTC PTTEP SAWAD SCB
SCC SCGP TISCO TOP            2. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 100 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

AMATA AP BA BAM BANPU BCH BCP BCPG BDMS BGRIM
BJC CENTEL CK COM7 CPF CRC GLOBAL GULF HMPRO ICHI
IVL JMT KTB MAJOR MEGA MINT MTC OR OSP PSL
PTG PTT PTTGC RATCH SPALI STA STEC STGT TASCO TCAP
THCOM TU                3. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 500 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

AAV AWC BEAUTY BEC BEM BLAND BSRC BTS CHG ERW
GUNKUL IRPC JAS LH ORI PLANB PRM QH SIRI SPRC
TKN TPIPL TRUE TTA TTB VGI WHA      4. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 1,000 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

SUPER


มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ความเสี่ยงของ Block Trade1. Block Trade เป็นการลงทุนที่มีอัตราทด (Leverage) จึงควรตัดขาดทุนเมื่อคาดการณ์ผิด และไม่ควรลงทุน
ด้วยเงินทั้งหมดที่มี

2. ราคา Block Trade มีการ mark-to-market ทำให้เกิดการ call margin ได้ แม้ว่าหุ้นอ้างอิงอาจจะไม่มีการขยับของราคา

3. กรณีมี Coporate Action ราคาจะถูกปรับให้แล้วแต่กรณี โดยยึดแนวทางการปรับของ TFEX หรืออาจบังคับปิดสถานะ

ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการลงทุน1. อัตราหลักประกัน ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ข้อมูลสถานะคงค้าง (Open Interest) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ข้อมูลการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดบัญชี คลิก!!ลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่ยังไม่มีบัญชี TFEX
 • ลงนามในชุดเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์สและออปชั่น
 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
 • เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) 1 ฉบับ
  - เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน 1 ฉบับ (ย้อนหลัง 6 เดือน มีมูลค่าทรัพย์สินเพียงพอกับวงเงินที่ขอเปิดบัญชี ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)


ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชี TFEX แล้ว
 • ติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเพื่อแสดงความประสงค์เปิดบัญชีเพิ่มเติม
 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
 • เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้
  - สำเนารายการแสดงสถานะทางการเงิน (หากต้องการขอวงเงินเพิ่มจากเดิม)