ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย

บริการซื้อขายกองทุนรวมต่างประเทศ

 

SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO "A" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก

ALLIANZ CHINA A-SHARES "AT" (USD) ACC A


• Fact Sheet คลิก

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE "A" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY "A" (USD) ACC A


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

BGF ESG FLEX CHOICE GROWTH "A2" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

BGF ESG FLEX CHOICE MODERATE "A2" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

BGF ESG FLEX CHOICE CAUTIOUS "A2" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

BGF ESG MULTI-ASSET "A2" (USDHDG) ACC


• Fact Sheet คลิก

BGF US DOLLAR RESERVE "A2" ACC


• Fact Sheet คลิก

BSF ASIA PACIFIC DIVERSIFIED EQ ABS RETURN "A" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

ALLIANZ CHINA A-SHARES "AT" (USD) ACC A


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

ALLIANZ CHINA A-SHARES "AT" (USD) ACC A


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

ALLIANZ CHINA A-SHARES "AT" (USD) ACC A


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

LAZARD GLOBAL QUALITY GROWTH "A" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS "A" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก

PIMCO INCOME "E" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก

PIMCO INCOME "E" (USD) ACC


• Fact Sheet คลิก    • KID/KIID คลิก