ดาวน์โหลดคู่มือ/โปรแกรม

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และโปรแกรมสำหรับการซื้อขาย กับ บล.กรุงศรี


รายละเอียดวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยเฉพาะในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งเกิดเหตุขัดข้อง ลูกค้ายังคงสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านโปรแกรมทางเลือกที่บริษัทฯ มีให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน PC ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้งาน
Settrade Streaming  คู่มือการใช้งาน
 คำถามที่พบบ่อย
 Settrade Conditional Order (หุ้น)
 Settrade Conditional Order (อนุพันธ์)
 Settrade DCA Order
efin Trade Plus  Krungsri eFin Trade Plus manualคู่มือการใช้งาน
 Krungsri  eFin Trade Plus manualวิธีการถอนการติดตั้ง
 Auto TradeAuto Trade
Krungsri Securities Stock DCA รายละเอียดการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
efin Stock PickUp ดูวิธีการติดตั้ง  คู่มือการใช้งาน


โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Mobile/Tablet ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้งาน
efin Trade Plus โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPhone
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android
 คู่มือการใช้งาน iPhone
 คู่มือการใช้งาน Android
efin Trade Plus HD โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
 คู่มือการใช้งาน iPad
 คู่มือการใช้งาน Tablet
Settrade Streaming Streaming iPhone
Streaming Android Smartphone
 คู่มือการใช้งาน
 คู่มือการใช้งาน SBL
Settrade Streaming for iPad Streaming iPad  คู่มือการใช้งาน
 คู่มือการใช้งาน SBL
Settrade Streaming for Mobile
ติดตั้ง Chrome Browser
 คู่มือการใช้งาน
DRx (Fractional Depositary Receipt) DRx iPhone
DRx Android
 คู่มือการใช้งาน
Stock Expert/Stock Radars STOCK EXPERT iPhone
STOCK EXPERT Android
 คู่มือการใช้งาน
Aspen Aspen iPhone
Aspen Android
 AspenUser Guide-Smartphone
 AspenUser Guide-Tablet
 AspenQuick User Guide
 AspenUser Guide
 AspenSymbol Guide
 AspenFixed Format Guide
 AspenNews Guide


โปรแกรมซื้อขายอนุพันธ์ผ่าน Mobile/Tablet ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้งาน
Options Starter for iPhone โปรแกรมซื้อขายอนุพันธ์ ผ่าน iPhone  คู่มือการใช้งาน
Options Starter for Android โปรแกรมซื้อขายอนุพันธ์ ผ่าน Android


โปรแกรมซื้อขายกองทุนรวม ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้งาน
KSS FUN(D)+ KSS FUN(D)+
KSS FUN(D)+
Krungsri Securities iFUND โปรแกรมซื้อขายกองทุน Krungsri Securities  ifund
โปรแกรมซื้อขายกองทุน Krungsri Securities ifund
Krungsri Securities iFUND (Browser) เข้าใช้งาน


โปรแกรมยืมและคืนหลักทรัพย์
รายละเอียด คู่มือการใช้งาน
Krungsri Securities SBL RealTime โปรแกรมยืมและคืนหลักทรัพย์  คู่มือการใช้งาน


โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ คู่มือการใช้งาน
KSS iGlobal  AspenPC Version
 AspenMobile Version
Krungsri Securities iGlobal  คู่มือการใช้งาน


โปรแกรมเสริมด้านข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้งาน
efin Mobile
(Android, iPhone)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน Android Smartphone
 คู่มือการใช้งาน
efin Mobile HD
Tablet (iPad, Android)
โปรแกรมซื้อขายหุ้น ผ่าน iPad
 คู่มือการใช้งาน
 คู่มือการใช้งานกราฟ
Settrade Technical Chart
(PC, MAC และ iPad)
 คู่มือการใช้งาน


หากท่านไม่สามารถดำเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิงค์ด้านบน กรุณาเลือกรายการด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป


Remote Desktop Software


  ทางเลือกในการส่งคำสั่งซื้อขาย ในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งเกิดเหตุขัดข้อง

หมายเหตุ หากท่านพบปัญหา ท่านสามารถอ่านคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่ หรือ Krungsri Securities: 0 2638 5500 หรือ 0 2659 7777
ช่วงเวลาบริการ: จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 17:00น.