คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน ขั้นตอนการแจ้งผลการสมัคร ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริการทางบัญชี

เริ่มต้นซื้อขาย

หลังจากเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ได้แล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบอำนาจซื้อ(Purchasing Power หรือ Line Available ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอ เพราะท่านจะส่งคำสั่งซื้อได้ไม่เกินอำนาจซื้อที่ท่านมีอยู่) ขั้นตอนการฝากเงินเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อมีดังนี้

  • ฝากเงินเข้ามาที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามช่องทางที่ท่านสะดวก อ่านรายละเอียดวิธีการฝากเงินได้ที่นี่
  • เมื่อฝากเงินเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบอำนาจซื้อของท่านได้ที่เมนู Portfolio และช่อง PP/Line Available
    ของท่านใน Program ส่งคำสั่งซื้อขาย และเริ่มต้นซื้อขายได้ทันที

หากต้องการยกเลิกรับเอกสารสรุปค่าซื้อขายทาง E-mail (e-Confirmation) ต้องทำอย่างไร ?


ลูกค้าเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเอกสารทาง E-mail (เขียน/พิมพ์ใส่กระดาษ A4) พร้อมลงนาม ส่งให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนประสานงานเพื่อดำเนินการยกเลิกให้

ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่ใช้หักเงินผ่านระบบ ATS ต้องทำอย่างไรบ้าง ?


  • กรอกแบบฟอร์มแจ้งแก้ไขการชำระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (11-9)
  • แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • แนบสำเนาหน้า Book Bank

ถ้าหากผลการขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS Rejection) จะต้องทำอย่างไร? (ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะกรอกชื่อบัญชีผิด,กรอกเลขที่บัญชีผิด,ลายเซ็นไม่เหมือน,เซ็นไม่ครบชุด,)


ลูกค้าจะต้องทำการเซ็นหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) มาใหม่ เพื่อยื่นส่งไปธนาคารอีกครั้ง (ดาวน์โหลดเอกสาร) แต่หากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเลขที่บัญชีซื้อขายไปลงทะเบียนผ่าน ATM จะทำให้สามารถใช้งาน ATS ได้เร็วขึ้น ( คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัคร ATS ผ่านระบบ ATM )

ถ้าหากต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำอย่างไร ?


ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารการแจ้งหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ (ในเอกสารจะมีให้เลือก หัก/ไม่หัก)

วิธีการปลดล็อคบัญชี - ขั้นตอนการเข้าไปทำแบบประเมินทั้ง 3 หัวข้อ


ลูกค้าสามารถดำเนินการปลดล็อคบัญชีได้ โดยทำการ Login เข้าใช้งานเว็ปไซต์ แล้วไปที่เมนู "จัดการบัญชีและตั้งค่า"
ไปที่หัวข้อ "ทำแบบประเมินการลงทุนออนไลน์" และเข้าไปทำแบบประเมินทั้ง 3 หัวข้อ ดังนี้

1. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
2. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
3. แบบทบทวนประจำปี (E-KYC)

การทำแบบประเมินสามารถปลดล็อคได้ทันทีสำหรับการซื้อขายกองทุน แต่ถ้าต้องการปลดล็อคบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่

ปฏิทินวันหยุดทำการกองทุน


ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดทำการของกองทุนต่างๆ ได้ตามแต่ละเว็ปไซต์ของ บลจ. กองทุนนั้นๆ