คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming Krungsri Securities SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน ขั้นตอนการแจ้งผลการสมัคร ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับเงินปันผล

บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บริการ e-Dividend)

บริการ e-Dividend คือ บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผล/ ดอกเบี้ยจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเดิมจะได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยในรูปแบบเช็ค ซึ่งบริการ e-Dividend จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้น สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริการตรวจสอบข้อมูลการได้รับเงินปันผล (บริการ e-Dividend)

ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเงินปันผลที่ได้รับ โดยผ่านบริการ Investor Portal ของทางตลาดหลักทรัพย์ คลิกที่นี่