บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี เริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นซื้อขาย การตั้งค่าต่างๆสำหรับใช้งาน การเข้าสู่ระบบ โปรแกรมซื้อขาย eFin Trade Plus Streaming SBL Realtime e-Finance Krungsri Securities iFUND Stock Expert Mobile Trading วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายขัดข้อง การฝาก/ถอนเงิน วิธีการฝากเงิน วิธีการถอนเงิน วิธีการโอนหุ้น การโอนเงินระหว่างบัญชี Online Direct Debit Bill payment ผ่าน KMA Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน แจ้งฝากหลักประกัน ขั้นตอนการแจ้งผลการสมัคร ATS เกี่ยวกับเงินปันผล Brokerages and Other Fees อัตราดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ การขายชอร์ต ข้อมูลการซื้อ/ขาย การเพิ่มวงเงิน การโอนหุ้น วิธีการคำนวณต่างๆ การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test วิธีการสมัคร ATS การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Brokerages and Other Fees

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม TFEX อัตราค่าธรรมเนียมTFEX
  ประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศอื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมการขอวงเงินเครดิตบาลานซ์
  นักลงทุนที่เปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวงเงินเครดิตบาลานซ์ในอัตรา 1 บาทต่อวงเงิน 2,000 บาท (ตัวอย่างเช่น ขอวงเงิน 1 ล้าน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์
  นักลงทุนที่เปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์และทำธุรกรรมยืมหลักทรัพย์ต้องเสียค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์ในอัตราที่บริษัทประกาศ คลิกเพื่อดูประกาศ
 • ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์
  นักลงทุนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการฝากหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ แต่หากต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี นักลงทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 50 บาทต่อหลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้น
  โดยปกติแล้วนักลงทุนสามารถฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่การฝากจะต้องใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ในการบันทึกจำนวนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้แทนการออกใบหุ้น แต่หากนักลงทุนประสงค์จะรับใบหุ้นก็สามารถแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการให้ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้น 65 บาท ต่อหลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  ดูอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ ATS

 • ค่าธรรมเนียมชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ ATS สำหรับบัญชี Cash Account 14.98 บาท ( รวม VAT)
  คลิกเพื่อดูประกาศ