บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Jobs With Us

Apply Jobs

Responsibilities


• ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนเพื่อบริหารสินทรัพย์ลูกค้า
• สร้างรายได้จากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ตราสารหนี้และหน่วยลงทุนในฐานะเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของลูกค้าประเภทรายบุคคลและนิติบุคคลทั่วไป
• ให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศตราสารอนุพันธ์ตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
• ขยายฐานลูกค้าให้กับบริษัทฯและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสร้างรายได้ค่าคอมมิชชั่น
• แนะนำและประชาสัมพันธ์ธุรกรรมและบริการต่างๆของบริษัทฯแก่ลูกค้าและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย
• ประสานงานระหว่างสายงานของตนกับฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

Qualification


• วุฒิปริญญาตรี/โทสาขาบัญชีการเงินเศรษฐศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกดีมีความกระตือรือร้นสนใจการเรียนรู้และรักความก้าวหน้า
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• มี IC Complex 1 (P1+P2+P3) หรือ IC Complex 2 (P1+P2)
• หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน


เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ


• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
• มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ

หากท่านประสงค์่จะร่วมงานกับเรา
ท่านสามารถนำส่ง Resume ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่ email : HRSupport@krungsrisecurities.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 0 2638 5744, 0 2638 5746