บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Login

more

Top-pick Fund Performance - Mutual Fund Weekly Brief (20 - 24 May 24)


  Fund Top picks ชื่อย่อกองทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน (%)
   US KFUSINDX-A 16.08
   UK&EU K-EUX 19.43
   JAPAN KFJPINDX-A 16.97
   China KFCSI300-A 2.97
   India B-BHARATA 14.79
   Vietnam PRINCIPAL VNEQ-A 21.16
   Thailand ABSM 6.52
   Gold SCBGOLDH 17.91
 • Stock Update
BUY
20 May
Fair Value:3.70
BUY
20 May
Fair Value:24.25
REDUCE
20 May
Fair Value:34.00
NEUTRAL
20 May
Fair Value:4.94
 • Trading Program
 • เปิดโปรแกรม eFin Trade Plus
 • เปิดโปรแกรม Streaming
 • StockRadars
 • เปิดโปรแกรม SBL Realtime
 • Open program Krungsri Securities iFund New
 • เปิดโปรแกรม KSS iGlobal
 • เปิดโปรแกรม KSS Stock AI
Deposite and Withdraw
Knowledge Assessment Test
แจ้งขอความยินยอม
Watch Sale Order
แจ้งใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี SSF/RMF
Tax Residency
KCS e-Newsletter
IRIS Corner