บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Derivatives Trading

Derivatives Trading

Krungsri Securities PCL. is one of the leading financial service providers. The Company has been granted a derivatives agent license by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) to conduct futures brokerage business and has received approval to be a member of Thailand Futures Exchange Public Company Limited (TFEX) and Thailand Clearing House Company Limited (TCH).

Benefits

Derivatives are generally used as an instrument to hedge risk, but can also be used for speculative purposes. In the derivatives market, investors must deposit a minimum amount of money which is called the initial margin. Normally, this deposit of money is less than paying money to buy an underlying asset.

Products in Derivative market

1. SET50 Index Futures
2. SET50 Index Options
3. Sector Index Futures
4. Single Stock Futues
5. Interest Rate Futures
6. Gold Futures
7. USD Futures

Trading Channels


Derivatives Trading Tool

Settrade Streaming

Settrade Streaming

แอปพลิเคชันเทรดหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์ ที่ทำให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน ด้วยหลากหลายฟังก์ชั่น