ข่าวประกาศ


Block Trade

03 พฤษภาคม 67 : ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ,

บริษัทฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Stocks) ที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

1

AAV

41

HANA

81

SUPER

2

ADVANC

42

HMPRO

82

TASCO

3

AMATA

43

ICHI

83

TCAP

4

AOT

44

INTUCH

84

THCOM

5

AP

45

IRPC

85

TISCO

6

AWC

46

IVL

86

TKN

7

BA

47

JAS

87

TOP

8

BAM

48

JMT

88

TPIPL

9

BANPU

49

KBANK

89

TRUE

10

BBL

50

KCE

90

TTA

11

BCH

51

KKP

91

TTB

12

BCP

52

KTB

92

TU

13

BCPG

53

KTC

93

VGI

14

BDMS

54

LH

94

WHA

15

BEAUTY

55

MAJOR

16

BEC

56

MEGA

17

BEM

57

MINT

18

BGRIM

58

MTC

19

BH

59

OR

20

BJC

60

ORI

21

BLAND

61

OSP

22

BTS

62

PLANB

23

CBG

63

PRM

24

CENTEL

64

PSL

25

CHG

65

PTG

26

CK

66

PTT

27

COM7

67

PTTEP

28

CPALL

68

PTTGC

29

CPF

69

QH

30

CPN

70

RATCH

31

CRC

71

SAWAD

32

DELTA

72

SCB

33

EA

73

SCC

34

EGCO

74

SCGP

35

ERW

75

SIRI

36

BSRC

76

SPALI

37

GLOBAL

77

SPRC

38

GPSC

78

STA

39

GULF

79

STEC

40

GUNKUL

80

STGT

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ไว้ที่อัตรา 5.56% ต่อปี

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customers,

The Company would like to announce the List of Underlying Stocks for trading Block Trade since 7 May 2024 as follow: 

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

1

AAV

41

HANA

81

SUPER

2

ADVANC

42

HMPRO

82

TASCO

3

AMATA

43

ICHI

83

TCAP

4

AOT

44

INTUCH

84

THCOM

5

AP

45

IRPC

85

TISCO

6

AWC

46

IVL

86

TKN

7

BA

47

JAS

87

TOP

8

BAM

48

JMT

88

TPIPL

9

BANPU

49

KBANK

89

TRUE

10

BBL

50

KCE

90

TTA

11

BCH

51

KKP

91

TTB

12

BCP

52

KTB

92

TU

13

BCPG

53

KTC

93

VGI

14

BDMS

54

LH

94

WHA

15

BEAUTY

55

MAJOR

16

BEC

56

MEGA

17

BEM

57

MINT

18

BGRIM

58

MTC

19

BH

59

OR

20

BJC

60

ORI

21

BLAND

61

OSP

22

BTS

62

PLANB

23

CBG

63

PRM

24

CENTEL

64

PSL

25

CHG

65

PTG

26

CK

66

PTT

27

COM7

67

PTTEP

28

CPALL

68

PTTGC

29

CPF

69

QH

30

CPN

70

RATCH

31

CRC

71

SAWAD

32

DELTA

72

SCB

33

EA

73

SCC

34

EGCO

74

SCGP

35

ERW

75

SIRI

36

BSRC

76

SPALI

37

GLOBAL

77

SPRC

38

GPSC

78

STA

39

GULF

79

STEC

40

GUNKUL

80

STGT

 

Besides, the Company determines Interest Rate for Block Trade transaction at 5.56% per year.

This announcement has been enforced since 7 May 2024, until this announcement will be adjusted.

 

For your acknowledgment,

Risk Management Department