ผลิตภัณฑ์และบริการ


สนใจเปิดบัญชี ทดลองใช้บริการ 14 วัน

เมนูใช้บ่อย

บริการซื้อขาย DRx (Fractional Depositary Receipt)


DRx (Fractional Depositary Receipt) คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย ซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงได้หลายรูปแบบ เช่น หุ้น, ETF, REITs และ Infrastructure Fund นักลงทุนสามารถลงทุนใน DRx ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในสกุลเงินบาท มีขั้นต่ำในการลงทุนเพียง 0.0001 หน่วย (ไม่มีขั้นต่ำด้านจำนวนเงิน) สามารถซื้อขายตามเวลาที่สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ส่งคำสั่งซื้อขายและทำธุรกรรมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่าน Streaming Mobile Application
DRx จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกและสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน DRx มีรายละเอียดที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินในลงทุนรายละเอียดบริการ Fractional Depositary Receipt (DRx)

ประเภทบัญชี บัญชีซื้อขาย DRx เป็นบัญชีประเภท Cash Balance แยกต่างหากจากบัญชีหุ้นทั่วไป (ลูกค้าต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต ก่อนเปิดบัญชีซื้อขาย DRx)
ตลาด (Exchange) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
หลักทรัพย์อ้างอิง เช่น หุ้น, ETF, REITs, Infrastructure Fund
ขั้นต่ำในการลงทุน ลงทุนขั้นต่ำ 0.0001 หน่วย (ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ)
สกุลเงินที่ใช้ในการลงทุน บาท
ช่องทางการซื้อขาย Streaming Mobile Application เท่านั้น (ทั้ง iPhone, iPad และ Android)
ช่วงเวลาที่สามารถทำการซื้อขาย Asia Time Zone: 07.00 - 17.00 น. และ US Time Zone: 20.00 - 04.00 น.(เป็นไปตามเวลาตลาดต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่)
กรอบราคาซื้อขาย Dynamic Price Band: ±10% ของราคาเฉลี่ยในช่วง 5 นาทีล่าสุด คำนวณทุก 1 นาที (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ SET กำหนด)
ระยะเวลาการชำระราคา Real Time Settlement
ค่าธรรมเนียม 0.16% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าธรรมเนียม 0.16% ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ 0.005% ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล 0.001% แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
ช่องทางการฝากเงินเข้าพอร์ต QR Payment   โดยฝากเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีซื้อขาย DRx เท่านั้น
*เงินฝากไม่ได้รับดอกเบี้ย
ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ฝากเงิน (ภาษาอังกฤษ) ต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย DRx
วิธีการซื้อขาย เลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงิน
ประเภทคำสั่งซื้อขาย เลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบ Market order และ Limit order*
สำคัญ *คำสั่งซื้อขาย DRx เป็นแบบ “Good-Till-Cancelled” หลังจากส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบแล้ว หากคำสั่งนั้นยังไม่ได้รับการจับคู่
คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่านักลงทุนจะยกเลิก แม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม
DRx ที่สามารถซื้อขายได้ในปัจจุบัน ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่


ช่วงเวลาการทำธุรกรรม


ธุรกรรม Intermission
4:00 – 6:44:59
Asia Time Zone Close
17:00 – 19:44:59
US Time Zone
Pre-Open
6:45 – 6:59:59
Market Open
7:00 – 16:59:59
Pre-Open
19:45 – 19:59:59
Market Open
20:00 – 3:59:59
การส่งคำสั่งซื้อ / ขาย no no yes no no yes
การยกเลิกคำสั่งซื้อ / ขาย no yes yes no yes yes
การฝากเงิน no no yes no no yes
การถอนเงิน no no yes
(ได้รับเงิน T+1)
no no yes
(ได้รับเงิน T+2)
การโอน DRx (ภายใน KSS) no no yes no no no

ภายหลังจากได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขาย DRx เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ได้ผ่านทาง Streaming Mobile Application โดยมีรายละเอียดดังนี้


ช่องทางการส่งคำสั่ง


 • ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ผ่านทาง Streaming Mobile Application บน iPhone, iPad และ Android เท่านั้น *ไม่สามารถซื้อขายผ่าน Streaming for PC และไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ได้


drx 


รายละเอียดวิธีการซื้อขาย

การส่งคำสั่งซื้อขาย

 • นักลงทุนสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบระบุเป็น“จำนวนเงินบาท” หรือ “จำนวนหน่วย” (ขั้นต่ำ 0.0001 หน่วย)
 • ประเภทคำสั่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ “Market Order” และ “Limit Order” *
  สำคัญ *คำสั่งซื้อขาย DRx เป็นแบบ “Good-Till-Cancelled” หลังจากส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบแล้ว หากคำสั่งนั้นยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่านักลงทุนจะยกเลิก แม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม
 • ในการยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขาย ใช้ PIN เดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นตามปกติ


การยกเลิกคำสั่ง

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ยังรอการจับคู่ ได้ด้วยตนเองผ่าน Streaming Mobile Application
 • ขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย
  1.             1. เข้าเมนู “Order Status” จากนั้นคลิก Tab “Pending Order”
               2. คลิกเลือก Order ที่ต้องการยกเลิก จากนั้นกดปุ่ม “Cancel”
               3. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการยกเลิกคำสั่ง
 • สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะช่วงเวลา “Pre-Open” และ “Market Open” เท่านั้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ Krungsri Securities : 02 638 5500 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกเลิกคำสั่ง


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการซื้อขาย DRx DRx manual
วิธีการฝาก/ถอนเงิน


 • เนื่องจากบัญชีซื้อขาย DRx เป็นบัญชีประเภท Cash Balance ซึ่งแยกต่างหากจากบัญชีหุ้นทั่วไป ดังนั้น ก่อนเริ่มต้นซื้อ DRx ผู้ลงทุนต้องฝากเงินเข้าบัญชี Cash Balance สำหรับซื้อขาย DRx ก่อน โดยสามารถฝากเงินได้ผ่านช่องทาง QR Payment ซึ่งแสดงใน Streaming Mobile Application ผู้ลงทุนสามารถสแกนฝากเงินด้วย QR Code ที่ได้จากระบบ ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารที่รองรับ ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ฝากเงิน (ภาษาอังกฤษ) ต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย DRx โดยยอดเงินฝากและอำนาจซื้อจะอัปเดตแบบ Real-time ทันทีที่ผู้ลงทุนดำเนินการฝากเงินผ่าน QR Payment สำเร็จ
 • ผู้ลงทุนสามารถทำรายการฝากหรือถอนเงินได้ในช่วงเวลาซื้อขาย DRx ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (Market Open ทั้งช่วงเวลา Asia Time Zone และ US Time Zone)
 • เงินฝากในบัญชี Cash Balance สำหรับซื้อขาย DRx จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

 • รายละเอียดขั้นตอนการฝากเงิน (Deposit)

   1. Login เข้าใช้งาน Streaming Mobile Application เข้าสู่บริการ DRx จากนั้น เลือกเมนู “Portfolio” กดปุ่ม “Deposit”
   2. ลูกค้ากรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก และกดปุ่ม “Generate QR Code”
  จากนั้นระบบจะแสดง QR Code
         • QR Code จะหมดอายุภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ QR Code ถูกสร้างขึ้นมา และ 1 QR Code สามารถทำรายการฝากได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
   3. หน้าจอแสดงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการฝากเงินผ่าน QR Payment ให้ลูกค้าทราบ เช่น
         • ทำรายการฝากเงินได้เฉพาะเวลาช่วงเวลาซื้อขาย(Market Open)เท่านั้น
         • ฝากเงินผ่านช่องทาง QR Payment ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อ รายการ/วัน/ธนาคาร
         • ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ฝากเงิน (ภาษาอังกฤษ) ต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย DRx
            (ในกรณีชื่อบัญชีไม่ตรงกัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับฝากเงินดังกล่าว และจะทำรายการคืนเงินให้กับเจ้าของบัญชีธนาคารต้นทางผู้ฝากเงิน โดยลูกค้ารับทราบว่าเจ้าของบัญชีผู้ฝากเงิน จะต้องนำหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเจ้าของบัญชีผู้ฝากเงินจริง และบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการคืนเงินตามระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทกำหนด)
   4. ทำการ “Save” ภาพ QR Code เพื่อนำไปใช้ในการฝากเงินผ่าน Mobile Banking Application ของตนเอง
   5. กรุณาตรวจสอบข้อมูล "Cash Available" ในเมนู Portfolio (หากข้อมูลเงินในพอร์ตโฟลิโอไม่เปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ทันที และแสดงหลักฐานว่าท่านเป็นเจ้าของเงินโอนโดยแสดง Slip ให้กับริษัทฯ โดยส่งอีเมลมาที่ customer.care@krungsrisecurities.com หลังจากนั้นบริษัทจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ)

        * หมายเหตุ ลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อได้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แม้ว่าจะฝากเงินในจำนวนที่มากกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะขยายวงเงิน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Securities : 02 638 5500


  รายละเอียดขั้นตอนการถอนเงิน (Withdraw)

   1. Login เข้าใช้งาน Streaming Mobile Application เข้าสู่บริการ DRx จากนั้น เลือกเมนู “Portfolio” กดปุ่ม “Withdraw”
   2. ลูกค้ากรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน และใส่ PIN (ในขั้นตอนนี้ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่ลูกค้าจะได้รับเงิน)
   3. หน้าจอแสดงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการถอนเงินให้ลูกค้าทราบ เช่น
         • ทำรายการถอนเงินได้เฉพาะช่วงเวลาซื้อขาย DRx เท่านั้น (Market Open)
         • มีการกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ 2,000,000 บาท/รายการ/วัน
         • เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าตามรอบในวันทำการถัดไป (T+1) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
               (1) กรณีทำรายการถอนเงินในช่วง Day Session (Market Open ช่วง Asia Time Zone) จะได้รับเงินวันที่ T+1
               (2) กรณีทำรายการถอนเงินในช่วง Night Session (Market Open ช่วง US Time Zone) จะได้รับเงินวันที่ T+2
   4. กดปุ่ม “Withdraw”
   5. ลูกค้าสามารถกดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกภาพรายละเอียดเกี่ยวกับรายการถอนเงิน


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการซื้อขายและฝากถอนเงินDRx manual

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์


ปัจจุบันการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีหลายรูปแบบ เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง การลงทุนผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้ง DR และ DRx รวมถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวม ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความสนใจ สไตล์การลงทุน ความเหมาะสม และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือชี้ชวน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำนักงาน ก.ล.ต. ฯลฯ ก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง (Krungsri Securities iGlobal) กับการลงทุนผ่าน DR และ DRx มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์การลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ* DR DRx
ประเภทบัญชีลงทุน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
Krungsri Securities iGlobal (ซึ่งเป็นบัญชีประเภท
Cash Balance)
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ทุกประเภท บัญชีซื้อขาย DRx ซึ่งเป็นบัญชีประเภท Cash Balance แยกต่างหากจากบัญชีซื้อขายหุ้นทั่วไป (ลูกค้าต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นประเภทใดๆ ก่อนเปิดบัญชีซื้อขาย DRx)
ลักษณะการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง ลงทุนผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงทุนผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (DRx) ซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วิธีการฝากเงิน ATS ATS QR Payment
ระยะเวลาการชำระราคา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ T+2 Real-time Settlement
สกุลเงินที่ซื้อขายและชำระราคา สกุลเงินต่างประเทศ (มีค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ) เงินบาท เงินบาท
ช่องทางส่งคำสั่ง • ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
• ผ่านระบบ Online (โปรแกรม Krungsri Securities iGlobal) สำหรับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กำหนด
• ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
• ผ่านระบบ Online (โปรแกรม Streaming และ efin Trade Plus ทั้งเวอร์ชัน PC และ Mobile)
Online ผ่าน Streaming Mobile Application
วิธีการซื้อขาย ส่งคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนหน่วย เหมือนการซื้อขายหุ้นใน SET
ส่งคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนหน่วย
ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้ง จำนวนหน่วย หรือ จำนวนเงิน
ประเภทคำสั่งซื้อขาย Limit order เหมือนการซื้อขายหุ้นใน SET Market order และ Limit order (Good-Till-Cancelled**) **หลังจากส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบแล้ว หากคำสั่งนั้นยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่าจะทำการยกเลิก แม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม
เวลาซื้อขาย ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามเวลา SET (ไม่มีพักกลางวัน) ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่
• Asia time zone: 07:00 – 17:00 น.
• US time zone: 20:00 – 04:00 น.
Ceiling & Floor /
Price Band
Ceiling & Floor ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง Ceiling & Floor ± 30% ของราคาปิดวันก่อนหน้า Dynamic Price Band
± 10% ของราคาเฉลี่ยในช่วง 5 นาทีล่าสุด
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ SET กำหนด)
ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ ขึ้นกับข้อกำหนดของแต่ละหลักทรัพย์ 1 DR 0.0001 DRx
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย (คอมมิชชั่น) ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน
สำหรับตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง
เหมือนการซื้อขายหุ้นใน SET Commission + Fees = 0.16%
(ยังไม่รวม VAT)

 

หมายเหตุ * รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Krungsri Securities iGlobal) คลิกที่นี่

ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ


ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน DRx


นอกเหนือจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิง หลักเกณฑ์ และรายละเอียดของการลงทุนใน DRx ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาแล้ว ผู้ลงทุนยังควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยตัวอย่างความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ เช่น

1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 • สภาพคล่องของ DRx และ/หรือ Demand/Supply และ/หรือมูลค่าการซื้อขายที่อาจมีไม่มากนัก
 • กรณี Market Maker อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • วันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อาจส่งผลให้ปริมาณการซื้อ/ขาย DRx ปรับตัวลดลง เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง
 • สภาวะตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดการเงินผันผวน อาจส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายปรับลดลง นอกจากนี้ Market Maker อาจบริหารสภาพคล่องผ่านการควบคุมส่วนต่างระหว่างราคา (ask-bid spread) ซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสูงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์

2. ความเสี่ยงของตลาด และความผันผวนของราคา อาจเกิดจาก

 • ความผันผวนของปัจจัยในตลาดเงินและตลาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ และข้อกฎหมาย
 • การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ
 • อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

3. ความเสี่ยงด้านผู้ออกตราสาร (Issuer) อาจเกิดจาก

 • การที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและด้านเครดิต เช่น ผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือ DRx ได้ตามเกณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลทำให้ DRx ถูกเพิกถอน

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการส่งผ่านผลประโยชน์ไปยังผู้ถือ DRx อาจเกิดจาก

 • การส่งผ่านผลประโยชน์อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการที่สูงกว่าผลประโยชน์ที่ผู้ถือ DRx จะได้รับ
 • การส่งผ่านผลประโยชน์ขึ้นกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในประเทศไทย และ/หรือประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงทำการซื้อขายหรือจดทะเบียน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการส่งผ่านสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ DRx

5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดด้านข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายแฝง อาจเกิดจาก

 • ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของบริษัทยังไม่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สินทรัพย์อ้างอิงของ DRx
 • ในการลงทุนอาจเกิดค่าใช้จ่ายแฝงหรือภาษี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา DRx และเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่นักลงทุนควรได้รับ

6. ความเสี่ยงด้านบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักทรัพย์ต่างประเทศหรือสินทรัพย์อ้างอิง อาจเกิดจาก

 • กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักทรัพย์ต่างประเทศหรือสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีเหตุแห่งการควบรวมกิจการ มีการล้มละลาย หรือทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ ตลอดจนหลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ DRx และ/หรืออาจจะมีผลทำให้ DRx เข้าข่ายถูกเพิกถอนได้


ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและข้อกำหนดสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ก่อนตัดสินใจลงทุน


ก่อนเริ่มลงทุนซื้อขายหรือเทรด DRx ผู้ลงทุนจำเป็นต้องเปิดบัญชีซื้อขาย DRx ซึ่งเป็นบัญชีประเภทแคชบาลานซ์แยกต่างหากจากบัญชีหุ้นทั่วไป โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเปิดบัญชี
เพื่อซื้อขาย DRx ได้ผ่าน Streaming Mobile Application โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้


คุณสมบัติผู้ลงทุน


 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด
 • มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ประเภทใดๆ กับบริษัท (Internet Account)


ประเภทบัญชีที่ใช้ในการซื้อขาย DRx


 • บัญชีซื้อขาย DRx เป็นบัญชีประเภท Cash Balance ซึ่งลูกค้าต้องฝากเงินก่อนส่งคำสั่งซื้อ และเป็นบัญชีที่แยกต่างหากจากบัญชีหุ้นทั่วไป


ขั้นตอนการเปิดบัญชี


   1. เข้าใช้งาน Streaming Mobile Appplication เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ตามขั้นตอนปกติ
   2. คลิกเมนู “My Menu” และกดเลือกเมนูย่อย “DRx”
   3. หน้าจอจะแสดง “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงในการลงทุนใน DRx” เพื่อให้ลูกค้าอ่านและยอมรับก่อนเข้าใช้งาน
   4. จากนั้นไปที่หน้า Market, Place order หรือ Portfolio แล้วกดปุ่ม “Request DRx Trading” แจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx
   5. เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขาย DRx เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลและจดหมายแจ้งผลการเปิดบัญชีจากบริษัท จากนั้นท่านจะสามารถเริ่มลงทุนซื้อขาย หรือเทรด DRx
   รวมทั้งใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน Streaming Mobile Application


drx drx


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
Krungsri Securities : 02 638 5500
Email : customer.care@krungsrisecurities.com