ข่าวประกาศ


Block Trade

29 มีนาคม 67 : ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ,

บริษัทฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Stocks) ที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

1

AAV

41

INTUCH

81

TKN

2

ADVANC

42

IRPC

82

TOP

3

AMATA

43

IVL

83

TRUE

4

AOT

44

JMT

84

TTA

5

AP

45

KBANK

85

TTB

6

AWC

46

KCE

86

TU

7

BA

47

KKP

87

VGI

8

BAM

48

KTB

88

WHA

9

BANPU

49

KTC

10

BBL

50

LH

11

BCH

51

MAJOR

12

BCP

52

MEGA

13

BDMS

53

MINT

14

BEAUTY

54

MTC

15

BEM

55

OR

16

BGRIM

56

ORI

17

BH

57

OSP

18

BJC

58

PLANB

19

BSRC

59

PRM

20

BTS

60

PSL

21

CBG

61

PTG

22

CENTEL

62

PTT

23

CHG

63

PTTEP

24

CK

64

PTTGC

25

COM7

65

QH

26

CPALL

66

RATCH

27

CPF

67

SAWAD

28

CPN

68

SCB

29

CRC

69

SCC

30

DELTA

70

SCGP

31

EA

71

SIRI

32

EGCO

72

SPALI

33

ERW

73

SPRC

34

GLOBAL

74

STA

35

GPSC

75

STEC

36

GULF

76

STGT

37

GUNKUL

77

TASCO

38

HANA

78

TCAP

39

HMPRO

79

THCOM

40

ICHI

80

TISCO

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ไว้ที่อัตรา 5.56% ต่อปี

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Dear Valued Customers,

The Company would like to announce the List of Underlying Stocks for trading Block Trade since 1 April 2024 as follow: 

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

1

AAV

41

INTUCH

81

TKN

2

ADVANC

42

IRPC

82

TOP

3

AMATA

43

IVL

83

TRUE

4

AOT

44

JMT

84

TTA

5

AP

45

KBANK

85

TTB

6

AWC

46

KCE

86

TU

7

BA

47

KKP

87

VGI

8

BAM

48

KTB

88

WHA

9

BANPU

49

KTC

10

BBL

50

LH

11

BCH

51

MAJOR

12

BCP

52

MEGA

13

BDMS

53

MINT

14

BEAUTY

54

MTC

15

BEM

55

OR

16

BGRIM

56

ORI

17

BH

57

OSP

18

BJC

58

PLANB

19

BSRC

59

PRM

20

BTS

60

PSL

21

CBG

61

PTG

22

CENTEL

62

PTT

23

CHG

63

PTTEP

24

CK

64

PTTGC

25

COM7

65

QH

26

CPALL

66

RATCH

27

CPF

67

SAWAD

28

CPN

68

SCB

29

CRC

69

SCC

30

DELTA

70

SCGP

31

EA

71

SIRI

32

EGCO

72

SPALI

33

ERW

73

SPRC

34

GLOBAL

74

STA

35

GPSC

75

STEC

36

GULF

76

STGT

37

GUNKUL

77

TASCO

38

HANA

78

TCAP

39

HMPRO

79

THCOM

40

ICHI

80

TISCO

 

Besides, the Company determines Interest Rate for Block Trade transaction at 5.56% per year.

This announcement has been enforced since 1 April 2024, until this announcement will be adjusted.

 

For your acknowledgment,

Risk Management Department