ข่าวประกาศ


Block Trade

28 ธันวาคม 66 : ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ,

บริษัทฯ ใคร่ขอประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Stocks) ที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

ลำดับ

ชื่อย่อหุ้นสามัญอ้างอิง

1

AAV

41

ICHI

81

TKN

2

ADVANC

42

INTUCH

82

TOA

3

AMATA

43

IRPC

83

TOP

4

AOT

44

IVL

84

TRUE

5

AP

45

JMT

85

TTA

6

AWC

46

KBANK

86

TTB

7

BA

47

KCE

87

TU

8

BAM

48

KKP

88

VGI

9

BANPU

49

KTB

89

WHA

10

BBL

50

KTC

11

BCH

51

LH

12

BCP

52

MAJOR

13

BCPG

53

MEGA

14

BDMS

54

MINT

15

BEM

55

MTC

16

BGRIM

56

OR

17

BH

57

ORI

18

BJC

58

OSP

19

BLA

59

PLANB

20

BSRC

60

PSL

21

BTS

61

PTG

22

CBG

62

PTT

23

CENTEL

63

PTTEP

24

CHG

64

PTTGC

25

CK

65

QH

26

COM7

66

RATCH

27

CPALL

67

RS

28

CPF

68

SAWAD

29

CPN

69

SCB

30

CRC

70

SCC

31

DELTA

71

SCGP

32

EA

72

SIRI

33

EGCO

73

SPALI

34

ERW

74

SPRC

35

GLOBAL

75

STA

36

GPSC

76

STEC

37

GULF

77

TASCO

38

GUNKUL

78

TCAP

39

HANA

79

THCOM

40

HMPRO

80

TISCO

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ไว้ที่อัตรา 5.75% ต่อปี

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


 

Dear Valued Customers,

The Company would like to announce the List of Underlying Stocks for trading Block Trade since 2 January 2024 as follow: 

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

No.

Ticker Symbol of Underlying Stocks

1

AAV

41

ICHI

81

TKN

2

ADVANC

42

INTUCH

82

TOA

3

AMATA

43

IRPC

83

TOP

4

AOT

44

IVL

84

TRUE

5

AP

45

JMT

85

TTA

6

AWC

46

KBANK

86

TTB

7

BA

47

KCE

87

TU

8

BAM

48

KKP

88

VGI

9

BANPU

49

KTB

89

WHA

10

BBL

50

KTC

11

BCH

51

LH

12

BCP

52

MAJOR

13

BCPG

53

MEGA

14

BDMS

54

MINT

15

BEM

55

MTC

16

BGRIM

56

OR

17

BH

57

ORI

18

BJC

58

OSP

19

BLA

59

PLANB

20

BSRC

60

PSL

21

BTS

61

PTG

22

CBG

62

PTT

23

CENTEL

63

PTTEP

24

CHG

64

PTTGC

25

CK

65

QH

26

COM7

66

RATCH

27

CPALL

67

RS

28

CPF

68

SAWAD

29

CPN

69

SCB

30

CRC

70

SCC

31

DELTA

71

SCGP

32

EA

72

SIRI

33

EGCO

73

SPALI

34

ERW

74

SPRC

35

GLOBAL

75

STA

36

GPSC

76

STEC

37

GULF

77

TASCO

38

GUNKUL

78

TCAP

39

HANA

79

THCOM

40

HMPRO

80

TISCO

 

Besides, the Company determines Interest Rate for Block Trade transaction at 5.75% per year.

This announcement has been enforced since 2 January 2024, until this announcement will be adjusted.

 

For your acknowledgment,

Risk Management Department