Technical Tips EP.5 | เส้นค่าเฉลี่ย (ตอนที่ 1)

12 ธันวาคม 66


      นักลงทุน / นักเก็งกำไร มักใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพื่อดูแนวโน้มของราคาหุ้น เส้นค่าเฉลี่ย คือ เส้นกราฟที่ถูกสร้างขึ้นจากราคาเฉลี่ยของดัชนีหรือราคาหุ้นที่ต้องการศึกษา สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยที่นักลงทุนมักนิยมใช้กันได้แก่
         
          • เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน
          • เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
          • เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน


หลักในการใช้เส้นค่าเฉลี่ย

1. กำหนดจำนวนวันสำหรับเส้นค่าเฉลี่ยที่ต้องการใช้

          • หากสนใจแนวโน้มราคาหุ้นในระยะสั้น นักลงทุนอาจพิจารณาใช้ เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน
          • หากสนใจแนวโน้มราคาหุ้นในระยะกลาง นักลงทุนอาจพิจารณาใช้ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
          • หากสนใจแนวโน้มราคาหุ้นในระยะยาว นักลงทุนอาจพิจารณาใช้ เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน

2. เปรียบเทียบราคาหุ้นที่เราสนใจกับเส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้

          • หากราคาหุ้นที่เราสนใจอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้
               หมายความว่าราคาหุ้นเริ่มที่จะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น / มีโมเมนตัมเชิงบวก

          • หากราคาหุ้นที่เราสนใจอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้
               หมายความว่าราคาหุ้นเริ่มที่จะมีแนวโน้มเป็นขาลง / มีโมเมนตัมเชิงลบ


เปิดบัญชีหุ้น