ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น

10 กรกฎาคม 67 : CHAO : Marginable Securities as of 9 Jul 2024

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

IM%

CHAO

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

IM70%

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 


Dear Valued Customers,

The company agrees to add the following securities in the marginable securities list.

Symbol

Company

IM%

CHAO

CHAOSUA FOODS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

IM70%

 

This will be effective on 9 July 2024 onwards.                                                                               

For your acknowledgement,

Risk Management Division