ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป

27 พฤษภาคม 67 : efin StockPickUp จะรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 *Update

 
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอแจ้งการใช้งาน โปรแกรม efin StockPickUp โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรม efin StockPickUp จะรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป เท่านั้น

โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ลูกค้าที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันต่ำกว่า Windows 10
กรุณาอัปเดตระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า
เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม efin StockPickUp ได้อย่างต่อเนื่อง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Krungsri Securities 02 638 5500

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department