ข่าวประกาศ


ข่าวการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

05 พฤษภาคม 67 : วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายภาคประชาสังคม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรม และรับฟังการเสวนา ดังกล่าวเมื่อเช้าวานนี้ (พุธที่ 6 กันยายน 2560) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

"ไฮไลท์ของงาน คือ การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า เพื่อระดมความคิด ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปราบโกง จะได้นักการเมืองดีแค่ไหน ประชาชนมีบทบาทอย่างไร ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาลมากขึ้น”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก