บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
TH

Announcement


Announcement

Date Topic Subject Download
08/07/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 11 กรกฎาคม 2567
19/06/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2567
10/06/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 13 มิถุนายน 2567
30/05/67 SET/TFEX News ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม
-
16/05/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2567
02/05/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 8 พฤษภาคม 2567
25/04/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 30 เม.ย. 2567
03/04/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 9 เม.ย. 2567
30/03/67 SET/TFEX News การปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR
-
08/03/67 SET/TFEX News TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 13 มี.ค. 2567

1 | 2 | 3 |