โปรโมชั่น
Friend Get Friend ชวนเพื่อนเปิดบัญชีกับ KSS
05 กุมภาพันธ์ 2567
Friend Get Friend ชวนเพื่อนเปิดบัญชีกับ KSS เงื่อนไขแคมเปญ Friend Get Friend ผู้แนะนำ หมายถึง ลูกค้าเดิมที่มีบัญชีกับบริษัทฯ อยู่แล้ว และเป็นฝ่ายแนะนำ เพื่อนมาเปิดบัญชี ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อน) หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษ