หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ผลิตภัณฑ์และบริการ
KSS Online - 0 2659 7777

บริการตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

          สำหรับท่านที่สนใจลงทุนในกองทุนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนตัวแทนการขายหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 02-6597000 ต่อ 7381- 2, 7384 

เลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมสำหรับตัวท่านเอง

          ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการลงทุนที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละท่าน KSS ให้บริการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนครอบคลุมกองทุนที่หลากหลาย ภายใต้การจัดการกองทุนของบลจ. ต่างๆ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ KSS พร้อมเป็นที่ปรึกษาในการเลือกสรร ให้การลงทุนของทุกท่านเหมาะสมกับตัวท่านเองมากที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

          บริการของ KSS ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนครอบคลุมบลจ.ถึง 18 บริษัท มากกว่า 500 กองทุนให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

รายชื่อบลจ. ที่ KSS เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีดังนี้

 
<< กลับ