บิลเพย์เมนต์

สำหรับธนาคารอื่นๆ
 
ธนาคาร เลขที่บัญชี Comp
Code
Service
Code
คู่มือ / Manual
001-0-17482-7    
049-3-11565-0  
  34574 KSS  
  5362 KSS  
REF 1 เลขที่บัญชีซื้อขาย (7 หลัก)
REF 2 เลขที่บัตรประชาชน