บิลเพย์เมนต์

สำหรับธนาคารอื่นๆ
 
REF 1 เลขที่บัญชีซื้อขาย (7 หลัก)
REF 2 เลขที่บัตรประชาชน
ธนาคาร เลขที่บัญชี Comp
Code
Service
Code
คู่มือ / Manual
001-0-17482-7      
049-3-11565-0  
  50229 KSS  
  34574 KSS  
  5362 KSS  
  2741    
  C100 3158  
  5029 KSS