สำหรับธนาคารอื่นๆ
 
REF 1 เลขที่บัญชีซื้อขาย (7 หลัก)
REF 2 เลขที่บัตรประชาชน
ธนาคาร เลขที่บัญชี Comp
Code
Service
Code
คู่มือ
001-0-17482-7      
049-3-11565-0    
082-108-4725 32772 KSS  
205-302-4853 34574 KSS  
000-612-0725 5362 KSS  
011-106-1958 2741    
056-300-0206 C100 3158  
000-119-0903 5029 KSS