การซื้อขายกองทุนรวม

บล.กรุงศรี ให้บริการตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ภายใต้การจัดการกองทุนของบลจ.ต่างๆ ทั้ง ตราสารหนี้ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ ทองคำ น้ำมัน รวมถึงกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละท่าน ให้ท่านสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการเลือกสรร ให้การลงทุนของทุกท่านเหมาะสมกับตัวท่านเองมากที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

สิทธิประโยชน์ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่าน บล.กรุงศรี
  • บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจร ที่สามารถ ซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวม มากถึง 20 บลจ (One Stop Service) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติ่ม
  • สามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทุกบลจ. ของคุณได้
  • บริการบทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายเดือน
  • ช่วยให้ท่านเลือกลงทุนในกองทุนที่ดีที่สุดในตลาด ด้วยบริการเปรียบเทียบผลการดำเนินการย้อนหลังระหว่างบลจ.
  • บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ Dollar Cost Average (DCA)

 

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ บล. กรุงศรี เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน