แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 67

 


 

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 67

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
 
ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทางSETTRADE จะดำเนินการปรับปรุงระบบ 
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึง 23:00 น.

ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Streaming และ Streaming Fund+ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
02-659-7777