1. ขั้นตอนการเปิดพอร์ตหุ้น

 

ดูขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 

ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย NDID หรือ iCONFIRM 

 

ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย NDID หรือ iConfirm (รูปแบบ PDF)

ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย NDID 

ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย iCONFIRM 

  • ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรี และบริษัทในเครือ คลิก
  • ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ที่ 7-11 คลิก