1. ขั้นตอนการเปิดพอร์ตหุ้น

 

ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย iCONFIRM

  • ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรี และบริษัทในเครือ คลิก
  • ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ที่ 7-11 คลิก

 

ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย NDID