ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุลคล ส่วนงานทรัพยากรบุคคล (ผู้สมัครและอดีตพนักงาน)