ติดต่อเรา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
โทรสาร
+66(0) 2658 5699
อีเมล์
 
หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง
หัวข้อ: *
คำนำหน้า:
*
ชื่อ:
*
นามสกุล:
*
เลขบัญชี:
*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน:
*
อีเมล:
*
เบอร์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ:
*
ข้อความ:
*
เอกสารประกอบ:
*
Choose File
(นามสกุล .jpg ,gif .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB)

รหัสยืนยัน: *
  • สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของบริษัทได้ที่ https://www.krungsrisecurities.com/news_announcements/3/113/?id=245 หรือสแกน QR code