ติดต่อเรา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
โทรสาร
+66(0) 2658 5699
อีเมล์
 
หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง
หัวข้อ: *
คำนำหน้า: *
ชื่อ: *
นามสกุล: *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน:
อีเมล: *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: *
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน:
เบอร์ต่อ:
โทรศัพท์ต่างประเทศ:
แฟกซ์:
ข้อความ: *
เอกสารประกอบ:
Choose File
(นามสกุล .jpg ,gif .doc หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB)
รหัสยืนยัน: *