หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
เปิดบัญชี
KSS Online - 0 2659 7777

เปิดบัญชี

     บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน) - KSS เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 29 มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์การให้บริการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รูปแบบของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการให้บริการด้านกองทุนส่วนบุคคล และตัวแทนขาย/ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อย่างครบวงจร

     บริษัทฯ ได้พยายามเสนอรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า ๆ สามารถดูข้อมูลเรียลไทม์และทำรายการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้  ไม่ว่าจะเป็นซื้อขายผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ Pocket PC/PDA รวมถึง iPhone และ Tablet (iPad และ Samsung Galaxy Tab)
 

 

<< กลับ