บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 19/07/2024

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AKS 16/08/2018 31/12/2999 1
2 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
3 AKS-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
4 ANI 05/06/2024 31/12/2999 1
5 ANI-F 05/06/2024 31/12/2999 1
6 B52 29/02/2024 31/12/2999 1
7 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 1
8 CHO 17/05/2024 31/12/2999 1
9 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 1
10 CHO-W4 16/07/2024 31/12/2999 1
11 CIMBT 05/06/2024 31/12/2999 1
12 CIMBT-F 05/06/2024 31/12/2999 1
13 CMO 16/05/2024 31/12/2999 1
14 CMO-F 16/05/2024 31/12/2999 1
15 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 1
16 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 1
17 EE 28/02/2024 31/12/2999 1
18 EE-F 28/02/2024 31/12/2999 1
19 EE-W1 28/02/2024 31/12/2999 1
20 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
21 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
22 EFORL-W6 10/06/2022 31/12/2999 1
23 EMC 18/05/2022 31/12/2999 1
24 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 1
25 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 1
26 GGC 05/06/2024 31/12/2999 1
27 GGC-F 05/06/2024 31/12/2999 1
28 GLAND 05/06/2024 31/12/2999 1
29 GLAND-F 05/06/2024 31/12/2999 1
30 GLOCON 05/03/2024 31/12/2999 1
31 GLOCON-F 05/03/2024 31/12/2999 1
32 GRAMMY 05/06/2024 31/12/2999 1
33 GRAMMY-F 05/06/2024 31/12/2999 1
34 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
35 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
36 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 1
37 IFEC 16/07/2024 25/07/2024 1
38 IFEC-F 16/07/2024 25/07/2024 1
39 ITD 01/04/2024 31/12/2999 1
40 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 1
41 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 1
42 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 1
43 JCKH-W2 23/11/2023 31/12/2999 1
44 JKN 13/11/2023 31/12/2999 1
45 JKN-F 13/11/2023 31/12/2999 1
46 KC 19/05/2022 31/12/2999 1
47 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 1
48 KKC 27/06/2024 26/07/2024 1
49 KKC-F 27/06/2024 26/07/2024 1
50 KWI 16/08/2023 31/12/2999 1
51 KWI-F 16/08/2023 31/12/2999 1
52 LRH 05/06/2024 31/12/2999 1
53 LRH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
54 MATCH 05/06/2024 31/12/2999 1
55 MATCH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
56 MILL 17/05/2024 31/12/2999 1
57 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 1
58 MILL-W7 17/05/2024 31/12/2999 1
59 MONO 15/07/2024 02/08/2024 2
60 MONO-F 15/07/2024 02/08/2024 2
61 NATION 14/12/2018 31/12/2999 1
62 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 1
63 NATION-W4 14/12/2023 31/12/2999 1
64 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
65 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
66 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
67 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
68 NFC 05/06/2024 31/12/2999 1
69 NFC-F 05/06/2024 31/12/2999 1
70 PMTA 05/06/2024 31/12/2999 1
71 PMTA-F 05/06/2024 31/12/2999 1
72 POST 16/07/2024 25/07/2024 1
73 POST-F 16/07/2024 25/07/2024 1
74 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
75 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
76 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
77 PRG 05/06/2024 31/12/2999 1
78 PRG-F 05/06/2024 31/12/2999 1
79 PRG-W1 05/06/2024 31/12/2999 1
80 PRG-W2 05/06/2024 31/12/2999 1
81 PRG-W3 05/06/2024 31/12/2999 1
82 PRG-W4 17/06/2024 31/12/2999 1
83 PTECH 05/06/2024 31/12/2999 1
84 PTECH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
85 ROH 05/06/2024 31/12/2999 1
86 ROH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
87 SBNEXT 17/05/2024 31/12/2999 1
88 SBNEXT-F 17/05/2024 31/12/2999 1
89 SBNEXT-W2 17/05/2024 31/12/2999 1
90 SCI 26/03/2024 31/12/2999 1
91 SCI-F 26/03/2024 31/12/2999 1
92 SDC 27/02/2023 31/12/2999 1
93 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 1
94 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 1
95 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 1
96 TNDT 29/02/2024 31/12/2999 1
97 TNDT-F 29/02/2024 31/12/2999 1
98 TNDT-W1 29/02/2024 31/12/2999 1
99 TNL 05/06/2024 31/12/2999 1
100 TNL-F 05/06/2024 31/12/2999 1
101 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
102 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
103 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
104 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
105 UMI 26/03/2024 31/12/2999 1
106 UMI-F 26/03/2024 31/12/2999 1
107 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
108 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
109 UOBKH 05/06/2024 31/12/2999 1
110 VPO 13/05/2024 31/12/2999 1
111 VPO-F 13/05/2024 31/12/2999 1
112 W 16/11/2022 31/12/2999 1
113 W-F 16/11/2022 31/12/2999 1
114 W-W5 16/11/2022 31/12/2999 1
115 W-W6 02/02/2024 31/12/2999 1
116 YGG 01/07/2024 19/07/2024 2
117 YGG-F 01/07/2024 19/07/2024 2
118 ZAA 05/06/2024 31/12/2999 1
119 ZAA-F 05/06/2024 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  ABM-W1  07/08/2023  31/12/9999  2
 2  AJA-W3  07/08/2023  31/12/9999  1
 3  AJA-W4  07/08/2023  31/12/9999  1
 4  AOT11C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 5  B52  24/11/2022  31/12/9999  2
 6  B52-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 7  BANPU06C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 8  BCH11C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 9  BTW  01/12/2023  31/12/9999  1
 10  BTW-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 11  CK11C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 12  COM706C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 13  EA  15/07/2024  31/12/9999  1
 14  EA-F  15/07/2024  31/12/9999  1
 15  GEL-W5  07/08/2023  31/12/9999  1
 16  GLORY  10/06/2024  31/12/9999  1
 17  GLORY-F  10/06/2024  31/12/9999  1
 18  GLORY-W1  28/08/2023  31/12/9999  2
 19  GSC  16/11/2022  31/12/9999  2
 20  GSC-F  16/11/2022  31/12/9999  2
 21  HANA11C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 22  HYDRO  24/11/2022  31/12/9999  2
 23  HYDRO-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 24  IFEC  01/07/2024  31/12/9999  2
 25  IFEC-F  01/07/2024  31/12/9999  2
 26  JKN  01/11/2023  31/12/9999  2
 27  JKN-F  01/11/2023  31/12/9999  2
 28  JMT11C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 29  KASET  01/07/2024  31/12/9999  1
 30  KASET-F  01/07/2024  31/12/9999  1
 31  LEO-W1  01/07/2024  31/12/9999  2
 32  LIT-W2  07/08/2023  31/12/9999  1
 33  MIT  01/07/2024  31/12/9999  2
 34  MIT-F  01/07/2024  31/12/9999  2
 35  MORE  16/11/2022  31/12/9999  2
 36  MORE-F  16/11/2022  31/12/9999  2
 37  NCL  01/12/2023  31/12/9999  1
 38  NCL-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 39  NEX  15/07/2024  31/12/9999  1
 40  NEX-F  15/07/2024  31/12/9999  1
 41  PEER-W1  26/06/2023  31/12/9999  1
 42  POST  01/07/2024  31/12/9999  2
 43  POST-F  01/07/2024  31/12/9999  2
 44  PPM-W2  01/07/2024  31/12/9999  2
 45  QLT  01/07/2024  31/12/9999  1
 46  QLT-F  01/07/2024  31/12/9999  1
 47  RCL11C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 48  SAFARI  16/05/2023  31/12/9999  2
 49  SAFARI-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 50  SAF-F  01/07/2024  31/12/9999  1
 51  SDC  10/06/2024  31/12/9999  1
 52  SDC-F  10/06/2024  31/12/9999  1
 53  STARK  24/04/2023  31/12/9999  2
 54  STARK-F  24/04/2023  31/12/9999  2
 55  TFI-W1  07/08/2023  31/12/9999  1
 56  TH  21/11/2022  31/12/9999  2
 57  TH-F  21/11/2022  31/12/9999  2
 58  TH-W3  21/11/2022  31/12/9999  2
 59  TM-W1  24/11/2022  31/12/9999  1
 60  TNDT  01/07/2024  31/12/9999  2
 61  TNDT-F  01/07/2024  31/12/9999  2
 62  TRC  24/11/2022  31/12/9999  2
 63  TRC-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 64  TSI  10/06/2024  31/12/9999  2
 65  TSI-F  10/06/2024  31/12/9999  2
 66  TVDH-W3  07/08/2023  31/12/9999  1
 67  UMS  10/06/2024  31/12/9999  1
 68  UMS-F  10/06/2024  31/12/9999  1
 69  URBNPF  01/07/2024  31/12/9999  2
 70  W  24/11/2022  31/12/9999  2
 71  WAVE-W3  24/11/2022  31/12/9999  1
 72  WELL  01/07/2024  31/12/9999  2
 73  WELL-F  01/07/2024  31/12/9999  2
 74  W-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 75  WHA11C2407A  01/07/2024  31/12/9999  2
 76  WORLD  16/05/2023  31/12/9999  2
 77  WORLD-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 78  W-W5  24/11/2022  31/12/9999  2

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)