บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 20/05/2024

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 24CS 14/05/2024 31/05/2024 3
2 24CS-F 14/05/2024 31/05/2024 3
3 AKS 16/08/2018 31/12/2999 1
4 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
5 AKS-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
6 APO 13/05/2024 31/05/2024 2
7 APO-F 13/05/2024 31/05/2024 2
8 B52 29/02/2024 31/12/2999 1
9 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 1
10 CHO 17/05/2024 31/12/2999 1
11 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 1
12 CHO-W3 17/05/2024 31/12/2999 1
13 CMO 16/05/2024 31/12/2999 1
14 CMO-F 16/05/2024 31/12/2999 1
15 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 1
16 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 1
17 EE 28/02/2024 31/12/2999 1
18 EE-F 28/02/2024 31/12/2999 1
19 EE-W1 28/02/2024 31/12/2999 1
20 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
21 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
22 EFORL-W6 10/06/2022 31/12/2999 1
23 EMC 18/05/2022 31/12/2999 1
24 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 1
25 GLOCON 05/03/2024 31/12/2999 1
26 GLOCON-F 05/03/2024 31/12/2999 1
27 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
28 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
29 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 1
30 ITD 01/04/2024 31/12/2999 1
31 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 1
32 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 1
33 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 1
34 JCKH-W1 03/03/2022 31/12/2999 1
35 JCKH-W2 23/11/2023 31/12/2999 1
36 JKN 13/11/2023 31/12/2999 1
37 JKN-F 13/11/2023 31/12/2999 1
38 KC 19/05/2022 31/12/2999 1
39 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 1
40 KKC 17/05/2023 31/12/2999 1
41 KKC-F 17/05/2023 31/12/2999 1
42 KWI 16/08/2023 31/12/2999 1
43 KWI-F 16/08/2023 31/12/2999 1
44 MGI 07/05/2024 24/05/2024 2
45 MGI-F 07/05/2024 24/05/2024 2
46 MILL 17/05/2024 31/12/2999 1
47 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 1
48 MILL-W6 17/05/2024 31/12/2999 1
49 MILL-W7 17/05/2024 31/12/2999 1
50 NATION 14/12/2018 31/12/2999 1
51 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 1
52 NATION-W4 14/12/2023 31/12/2999 1
53 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
54 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
55 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
56 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
57 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
58 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
59 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
60 SBNEXT 17/05/2024 31/12/2999 1
61 SBNEXT-F 17/05/2024 31/12/2999 1
62 SBNEXT-W2 17/05/2024 31/12/2999 1
63 SCI 26/03/2024 31/12/2999 1
64 SCI-F 26/03/2024 31/12/2999 1
65 SDC 27/02/2023 31/12/2999 1
66 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 1
67 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 1
68 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 1
69 STOWER-W4 05/07/2022 31/12/2999 1
70 TNDT 29/02/2024 31/12/2999 1
71 TNDT-F 29/02/2024 31/12/2999 1
72 TNDT-W1 29/02/2024 31/12/2999 1
73 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
74 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
75 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
76 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
77 UMI 26/03/2024 31/12/2999 1
78 UMI-F 26/03/2024 31/12/2999 1
79 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
80 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
81 VPO 13/05/2024 31/12/2999 1
82 VPO-F 13/05/2024 31/12/2999 1
83 W 16/11/2022 31/12/2999 1
84 W-F 16/11/2022 31/12/2999 1
85 W-W5 16/11/2022 31/12/2999 1
86 W-W6 02/02/2024 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  24CS  08/12/2022  31/12/9999  1
 2  24CS-F  08/12/2022  31/12/9999  1
 3  ABM-W1  07/08/2023  31/12/9999  2
 4  ACAP  27/12/2022  31/12/9999  2
 5  ACAP-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 6  AF  01/12/2023  31/12/9999  1
 7  AF-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 8  AIA28P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 9  AJA  07/08/2023  31/12/9999  1
 10  AJA-F  07/08/2023  31/12/9999  1
 11  AJA-W3  07/08/2023  31/12/9999  1
 12  AJA-W4  07/08/2023  31/12/9999  1
 13  AKR-W2  07/05/2024  31/12/9999  2
 14  AKS  22/01/2024  31/12/9999  1
 15  AKS-F  22/01/2024  31/12/9999  1
 16  ALL  09/01/2023  31/12/9999  1
 17  ALL-F  09/01/2023  31/12/9999  1
 18  APEX  27/12/2022  31/12/9999  2
 19  APEX-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 20  ASW-W1  07/05/2024  31/12/9999  2
 21  B52  24/11/2022  31/12/9999  2
 22  B52-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 23  BAM11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 24  BBL11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 25  BC  01/12/2023  31/12/9999  1
 26  BC-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 27  BGRIM11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 28  BLISS  16/05/2023  31/12/9999  2
 29  BLISS-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 30  BTW  01/12/2023  31/12/9999  1
 31  BTW-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 32  BYDCOM28C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 33  BYDCOM28P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 34  BYDCOM41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 35  BYDCOM41P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 36  CBG06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 37  CGH-W4  07/05/2024  31/12/9999  2
 38  CHO  24/05/2023  31/12/9999  2
 39  CHO-F  24/05/2023  31/12/9999  2
 40  CIG  24/11/2022  31/12/9999  2
 41  CIG-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 42  CMO  24/11/2022  31/12/9999  2
 43  CMO-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 44  COMAN  16/11/2022  31/12/9999  2
 45  COMAN-F  16/11/2022  31/12/9999  2
 46  CPALL11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 47  DELTA06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 48  DHOUSE  24/11/2022  31/12/9999  1
 49  DHOUSE-F  24/11/2022  31/12/9999  1
 50  DIMET  24/11/2022  31/12/9999  2
 51  DIMET-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 52  EA11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 53  EE  07/08/2023  31/12/9999  1
 54  EE-F  07/08/2023  31/12/9999  1
 55  EFORL  07/08/2023  31/12/9999  2
 56  EFORL-F  07/08/2023  31/12/9999  2
 57  EMC  07/08/2023  31/12/9999  1
 58  EMC-F  07/08/2023  31/12/9999  1
 59  FLOYD-W1  07/05/2024  31/12/9999  2
 60  GEL  07/08/2023  31/12/9999  1
 61  GEL-F  07/08/2023  31/12/9999  1
 62  GEL-W5  07/08/2023  31/12/9999  1
 63  GLORY-W1  28/08/2023  31/12/9999  2
 64  GPSC11P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 65  GRAND  07/08/2023  31/12/9999  1
 66  GRAND-F  07/08/2023  31/12/9999  1
 67  GSC  16/11/2022  31/12/9999  2
 68  GSC-F  16/11/2022  31/12/9999  2
 69  GSTEEL  16/05/2023  31/12/9999  2
 70  HAIDIL41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 71  HANA06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 72  HEALTH  16/11/2022  31/12/9999  2
 73  HEALTH-F  16/11/2022  31/12/9999  2
 74  HKEX41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 75  HSBC41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 76  HSCEI28C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 77  HSCEI28P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 78  HSI06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 79  HSI06C2405B  07/05/2024  31/12/9999  2
 80  HSI06C2405C  07/05/2024  31/12/9999  2
 81  HSI06C2405D  07/05/2024  31/12/9999  2
 82  HSI06C2405E  07/05/2024  31/12/9999  2
 83  HSI06C2405F  07/05/2024  31/12/9999  2
 84  HSI06P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 85  HSI06P2405B  07/05/2024  31/12/9999  2
 86  HSI06P2405C  07/05/2024  31/12/9999  2
 87  HSI06P2405D  07/05/2024  31/12/9999  2
 88  HSI06P2405E  07/05/2024  31/12/9999  2
 89  HSI28C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 90  HSI28C2405B  07/05/2024  31/12/9999  2
 91  HSI28C2405C  07/05/2024  31/12/9999  2
 92  HSI28C2405D  07/05/2024  31/12/9999  2
 93  HSI28C2405E  07/05/2024  31/12/9999  2
 94  HSI28P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 95  HSI28P2405B  07/05/2024  31/12/9999  2
 96  HSI28P2405C  07/05/2024  31/12/9999  2
 97  HSI28P2405D  07/05/2024  31/12/9999  2
 98  HSTECH28C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 99  HSTECH28P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 100  HYDRO  24/11/2022  31/12/9999  2
 101  HYDRO-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 102  IFEC  27/12/2022  31/12/9999  2
 103  IFEC-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 104  ITD  12/01/2024  31/12/9999  1
 105  ITD-F  12/01/2024  31/12/9999  1
 106  JCKH  24/11/2022  31/12/9999  2
 107  JCKH-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 108  JKN  01/11/2023  31/12/9999  2
 109  JKN-F  01/11/2023  31/12/9999  2
 110  JMART06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 111  JMT11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 112  KC  01/11/2023  31/12/9999  2
 113  KCE11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 114  KC-F  01/11/2023  31/12/9999  2
 115  KCM  24/11/2022  31/12/9999  1
 116  KCM-F  24/11/2022  31/12/9999  1
 117  KKC  27/12/2022  31/12/9999  2
 118  KKC-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 119  KKP11P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 120  KTC11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 121  KTC11P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 122  KWI  22/01/2024  31/12/9999  1
 123  KWI-F  22/01/2024  31/12/9999  1
 124  LIT-W2  07/08/2023  31/12/9999  1
 125  MEITUA28P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 126  MEITUA41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 127  MEITUA41C2405B  07/05/2024  31/12/9999  2
 128  MGI  03/04/2024  31/12/9999  1
 129  MGI-F  03/04/2024  31/12/9999  1
 130  MILL-W6  07/05/2024  31/12/9999  2
 131  MORE  16/11/2022  31/12/9999  2
 132  MORE-F  16/11/2022  31/12/9999  2
 133  NATION  24/11/2022  31/12/9999  2
 134  NATION-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 135  NCL  01/12/2023  31/12/9999  1
 136  NCL-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 137  NEP  16/05/2023  31/12/9999  1
 138  NEP-F  16/05/2023  31/12/9999  1
 139  NEWS  01/11/2023  31/12/9999  2
 140  NEWS-F  01/11/2023  31/12/9999  2
 141  NTES41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 142  PEER  26/06/2023  31/12/9999  1
 143  PEER-F  26/06/2023  31/12/9999  1
 144  PEER-W1  26/06/2023  31/12/9999  1
 145  PLANET  01/12/2023  31/12/9999  1
 146  PLANET-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 147  POLAR  16/05/2023  31/12/9999  2
 148  POLAR-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 149  POST  27/12/2022  31/12/9999  2
 150  POST-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 151  PPPM  24/11/2022  31/12/9999  2
 152  PPPM-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 153  PRO  27/12/2022  31/12/9999  2
 154  PRO-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 155  PROS  27/03/2023  31/12/9999  2
 156  PROS-F  27/03/2023  31/12/9999  2
 157  PTG11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 158  PTTEP06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 159  RCL06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 160  RS-W4  07/05/2024  31/12/9999  2
 161  SAFARI  16/05/2023  31/12/9999  2
 162  SAFARI-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 163  SAMART-W3  07/05/2024  31/12/9999  2
 164  SAMTEL-W1  07/05/2024  31/12/9999  2
 165  SCGP11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 166  SDC  27/03/2023  31/12/9999  2
 167  SDC-F  27/03/2023  31/12/9999  2
 168  SET5013C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 169  SET5013P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 170  SLM  16/05/2023  31/12/9999  2
 171  SLM-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 172  SMK  27/12/2022  31/12/9999  2
 173  SMK-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 174  SOLAR  16/11/2022  31/12/9999  2
 175  SOLAR-F  16/11/2022  31/12/9999  2
 176  SPRC06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 177  STARK  24/04/2023  31/12/9999  2
 178  STARK-F  24/04/2023  31/12/9999  2
 179  STHAI  16/05/2023  31/12/9999  2
 180  STHAI-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 181  STOWER  07/08/2023  31/12/9999  1
 182  STOWER-F  07/08/2023  31/12/9999  1
 183  SUNNY41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 184  TENCEN28C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 185  TENCEN28C2405B  07/05/2024  31/12/9999  2
 186  TENCEN41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 187  TENCEN41P2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 188  TFI-W1  07/08/2023  31/12/9999  1
 189  TH  21/11/2022  31/12/9999  2
 190  THAI  27/12/2022  31/12/9999  2
 191  THAI-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 192  TH-F  21/11/2022  31/12/9999  2
 193  TH-W3  21/11/2022  31/12/9999  2
 194  TM-W1  24/11/2022  31/12/9999  1
 195  TOP11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 196  TRC  24/11/2022  31/12/9999  2
 197  TRC-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 198  TRUE11C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 199  TSI  24/11/2022  31/12/9999  1
 200  TSI-F  24/11/2022  31/12/9999  1
 201  TVDH  07/08/2023  31/12/9999  1
 202  TVDH-F  07/08/2023  31/12/9999  1
 203  TVDH-W3  07/08/2023  31/12/9999  1
 204  UMS  24/11/2022  31/12/9999  2
 205  UMS-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 206  VGI06C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2
 207  W  24/11/2022  31/12/9999  2
 208  WAVE  24/11/2022  31/12/9999  1
 209  WAVE-F  24/11/2022  31/12/9999  1
 210  WAVE-W3  24/11/2022  31/12/9999  1
 211  WELL  27/12/2022  31/12/9999  2
 212  WELL-F  27/12/2022  31/12/9999  2
 213  W-F  24/11/2022  31/12/9999  2
 214  WORLD  16/05/2023  31/12/9999  2
 215  WORLD-F  16/05/2023  31/12/9999  2
 216  W-W5  24/11/2022  31/12/9999  2
 217  XIAOMI41C2405A  07/05/2024  31/12/9999  2

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)