MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin (TP Bt17.50, BUY)
(23/02/2024 - 09:35)
กลุ่มอุตสาหกรรม สื่อและสิ่งพิมพ์
หุ้น MAJOR
มูลค่าพื้นฐาน 17.50
คำแนะนำ BUY