ROJNA - 4Q กำไรสูงกว่าคาด จากอัตรากำไรขั้นต้น (TP Bt7.30, BUY)
(23/02/2024 - 09:15)
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หุ้น ROJNA
มูลค่าพื้นฐาน 7.30
คำแนะนำ BUY