ADVANC - risk/reward profile น่าสนใจ
(04/10/2022 - 07:55)
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หุ้น ADVANC
มูลค่าพื้นฐาน 248.00
คำแนะนำ BUY

เรายังคงคำแนะนำซื้อ ADVANC โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 248 บาท ผลประกอบการใน 3Q22 น่าจะออกมาอ่อนแอกว่าที่เราคาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพราะได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นต่อทั้งฝั่งรายได้ และต้นทุน แต่เนื่องจากราคาเป้าหมายของเรา และมุมมองด้านบวกต่อแนวโน้มหุ้น ADVANC ของเราอิงกับความสำเร็จของการซื้อ 3BB ในปี 2023 ดังนั้น เราจึงยังคงมองบวกกับหุ้น ADVANC และคิดว่าราคาหุ้นที่ขยับลงมาทำให้ risk/reward profile ดูน่าสนใจ

 

กำไรจากธุรกิจหลักใน 3Q22 จะลดลง 4% yoy และ 1% qoq 

เราคาดว่า ADVANC จะได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งส่งผลต่อทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภค (ทางด้านรายได้) และทางฝั่งต้นทุนจากค่าสาธารณูปโภคที่แพงขึ้น เราใช้สมมติฐานสำคัญใน 3Q22 ดังนี้ i) รายได้จากธุรกิจหลัก (ไม่รวมยอดขายเครื่องมือถือ) จะเพิ่มขึ้น 1.5% yoy แต่แทบไม่เปลี่ยนแปลง qoq เพราะรายได้จากธุรกิจมือถือซบเซา โดยเราคาดว่ารายได้จากบริการมือถือจะทรงตัวทั้ง yoy และ qoq เนื่องจาก ARPU ลดลงตามสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้น และกำลังซื้อที่ลดลง  ซึ่งจะหักล้างไปกับจำนวนผู้ใช้บริการใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน 3Q22 เราคาดว่าจำนวนผู้ใช้บริการใหม่จะเพิ่มขึ้นน้อยลงใน 3Q22 เพราะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยออกไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลง ส่วนรายได้จากบริการ FBB ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ชะลอลง (+1.7% qoq จาก +2% qoq ใน 2Q22) จากการแข่งขันด้านราคา ii) ต้นทุนค่าบริการที่ไม่รวมยอดขายเครื่องมือถือจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้ (+2.8% yoy และ +2% qoq) โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงข่าย (+12% yoy, +8% qoq) เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง และ ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น iii) ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นจากความพยายามในการเสริมความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์แบรนด์ และการกระตุ้นยอดขาย iPh14 iv) เราคาดว่ารายได้จากการขายเครื่องมือถือจะเพิ่มขึ้นทั้ง yoy และ qoq เนื่องจากการวางจำหน่าย iPhone 14 ในเดือนกันยายน 2022 (เร็วกว่าปีที่แล้วหนึ่งเดือน) ช่วยหนุนให้รายได้เพิ่มขึ้น

 

ประมาณการกำไรปี 2022 ยังมี downside อีก

ถ้าหากผลประกอบการ 3Q22 เป็นไปตามที่เราคาดไว้ กำไรในงวด 9M22 จะคิดเป็น 72% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา เรามองว่าประมาณการของเรายังมีความเสี่ยงด้าน downside โดยเฉพาะจากทางด้านของรายได้ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจมือถือในปีนี้ถูกกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรง ซึงฉุดให้ ARPU ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 2Q21 เราจะกลับมาทบทวนประมาณการกำไรของเราอีกครั้งหลังจากที่บริษัทประกาศงบ 3Q22 แล้ว

 

คงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 248 บาท

เราแนะนำซื้อเพราะเรามองบวกกับพัฒนาการล่าสุดของ ADVANC โดยเฉพาะการเข้าซื้อ TTTBB และ JASIF ซึ่งราคาที่เข้าไปซื้อถือว่าไม่แพง และดีลนี้ยังจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ ADVANC ด้วย