ADVANC - เป็นอิสระจากคดีฟ้องร้องของ NT (TP Bt253.00, BUY)
(27/07/2022 - 08:15)
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หุ้น ADVANC
มูลค่าพื้นฐาน 253.00
คำแนะนำ BUY

เรายังคงคำแนะนำซื้อ ADVANC และคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 253 บาท ทั้งนี้ การตัดสินของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานในอดีตจะส่งผลดีต่อภาวะการซื้อขายหุ้น แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น เพราะคดีที่ NT ฟ้องบริษัทก่อนหน้านี้ไม่น่าจะกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทอยู่แล้ว

 

คำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นคุณกับ ADVANC

ADVANC แจ้ง SET ว่าศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนกว่า 3 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย กรณีค่าโรมมิ่ง-ลดส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการมือถือพรีเพดแก่ NT (TOT เดิม) ทั้งนี้ NT มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาออกมา

 

ส่งผลดีต่อภาวะการซื้อขาย แม้จะไม่ช่วยด้านมูลคค่าหุ้น

คำพิพากษาที่ออกมาเป็นคุณกับ ADVANC ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับเราและตลาด เพราะหากมองย้อนกลับไปถึงตอนแก้ไขสัญญาในปี 2001 ทั้ง ADVANC และTOT (ในขณะนั้น) ต่างได้ลงนามในข้อตกลงลดส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจ prepaid ลงจาก 30% เหลือ 20% เพื่อแลกกับการลดค่าบริการให้กับลูกค้า prepaid ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมา จำนวนผู้ใช้บริการ prepaid ของ ADVANC ก็พุ่งขึ้นอย่างมหาศาล และทำให้บริษัทกลายมาเป็นผู้นำในด้านบริการ prepaid มาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2015 ก่อนจะหมดสัมปทาน TOT ได้ยื่นฟ้อง ADVANC ในกรณีแก้ไขสัญญาดังกล่าว และเรียกร้อยค่าเสียหาย 6.27 หมื่นล้านบาท โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้ ADVANC ชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 3.107 หมื่นล้านบาทให้กับ NT ซึ่ง ADVANC ไม่เห็นด้วย และได้ยื่นคำร้องเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ เมื่อคดีจบแล้ว เราเชื่อว่า ADVANC จะไม่มีปัญหาจากการฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก NT อีก เพราะ ADVANC ในฐานะที่เป็นบริษัทไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดกับกฎหมาย และสัญญาที่ทำไว้ก็มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากจะมีการตรวจสอบพบกระทำผิดในส่วนใดขึ้นจะเป็นการกระทำผิดในฐานะบุคคล ไม่ใช่บริษัท

 

คงคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 253 บาท

เรายังคงคำแนะนำซื้อ ADVANC โดยคงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 253 บาท อิงจากมุมมองว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลจะอยู่ในระดับที่ดี และบริษัทจะแข่งขันได้ดีขึ้นหลังจากที่ควบรวมกับ 3BB แล้ว