PTTEP - ดูดีขึ้น (TP Bt185.00, BUY)
(22/06/2022 - 08:25)
กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้น PTTEP
มูลค่าพื้นฐาน 185.00
คำแนะนำ BUY

แหล่งเอราวัณมีความคืบหน้าตามแผน การดำเนินงานใน 2Q แข็งแกร่งทั้งปริมาณขายและ ASP และขาดทุน hedge ลดลง ปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 3Q และ 4Q22 ราคาก๊าซจะเพิ่มขึ้นเป็น US$6.6/mmscfd ใน 2H เทียบกับ US$6.2 ใน 1H22 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 185 บาท

 

ความคืบหน้าของแหล่งเอราวัณเป็นไปตามแผน การดำเนินงาน 2Q แข็งแกร่ง

PTTEP วางแผนขุดบ่อ 200 หลุมในแหล่งเอราวัณและ ติดตั้งแพลตฟอร์มการผลิต 8 แท่นในปีนี้เพื่อเร่งการผลิตขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ 200mmscfd เป็น 400mmscfd ในเม.ย. 23 และ 800mmscfd ตามสัญญาในเม.ย. 24 จนถึงตอนนี้แพลตฟอร์มขุดเจาะและติดตั้ง การดำเนินงานใน 2Q มีแนวโน้มที่ดี ราคาขายน้ำมันและคอนเดนเสด (Liquid) จะมีส่วนลดจากราคาน้ำมันดูไบ น้อยกว่า US$4 ใน 1Q ราคา Liquid ในแหล่ง Oman (Block 6 และ Block 61) ขายที่ราคา m-2 (ราคาย้อนหลังสองเดือน) หมายถึงปริมาณขายในพ.ค. ขายที่ราคามี.ค. ราคาน้ำมันดูไบที่ US$111 ในมี.ค., US$103 ในเม.ย., และ US$108 ในพ.ค. แหล่ง Oman มีการผลิต 24k boed (อ้างอิงสัดส่วนหุ้นของ PTTEP 2% ใน Block 6 และ 20% ใน Block 61) หรือ 20% ของปริมาณ liquid ของ PTTEP ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นเป็น US$6.2/mmscfd จาก US$6.1 ใน 1Q จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ย (ASP) เพิ่มเป็น US$56.0 ใน 2Q จาก US$51.4 ใน 1Q ปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น 40k boed qoq เป็น 467k boed ใน 2Q หนุนจากปริมาณจากแหล่ง Oman block 61, เอราวัณ, บงกช, และ Algeria HBR (เริ่มการผลิตค 1 มิ.ย.) สะท้อนการดำเนินงาน 2Q แข็งแกร่ง

ขาดทุน Hedge มีแนวโน้มลดลงครึ่งหนึ่งจากปริมาณลดลงและราคาขายสูงขึ้น

PTTEP มีขาดทุน hedge US$240m ใน 1Q ปริมาณ hedge ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 15.4m bbl ในสิ้นปี 2021 เป็น 11.6m bbl ที่ปลาย 1Q และ 7.7m bbl ในปลาย 2Q ขาดทุน hedge จะอ้างอิงราคาเฉลี่ยสัญญาล่วงหน้า Brent 6 เดือน ซึ่งอยู่ที่ US$98 ใน 1Q และสัญญาล่วงหน้า Brent 6 เดือนอยู่ที่ US$108 เทียบเท่าการขาดทุน US$10/bbl ใน 2Q เราคาดขาดทุน hedge จะลดลงเป็น US$116m เทียบกับขาดทุน US$240m ใน 1Q โดยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและปริมาณ hedge ลดลง สะท้อนว่าขาดทุน hedge จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญใน 3Q และ 4Q22 หรืออาจพลิกเป็นกำไร hedge หาก สัญญาล่วงหน้า Brent ต่ำกว่าระดับ US$108 ปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 487k boed ใน 3Q และ 4Q22 ราคาก๊าซจะเพิ่มขึ้นเป็นUS$6.6/mmscfd ใน 2H จาก US$6.2 ใน 1H22

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 185 บาท

PTTEP คาดราคาก๊าซเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น US$0.015/mmbtu ตามราคาน้ำมันดูไบที่เพิ่มขึ้น US$1/bbl TP ของเราอ้างอิง 8.5x/9.5x FY22/23F PE ส่วนลด 10% จากPE เฉลี่ย FY11/12 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย US$109/106 นอกจากนี้ PE ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยังสะท้อนความผันผวนของราคาน้ำมันจากการเมืองระหว่างประเทศ