SEAFCO - แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ (TP Bt4.40, BUY from HOLD)
(16/06/2022 - 08:20)
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการรับเหมาก่อสร้าง
หุ้น SEAFCO
มูลค่าพื้นฐาน 4.40
คำแนะนำ BUY

เราคาดผลประกอบการจะพลิกเป็นกำไรใน 2H หนุนโดย (1) อัตราการใช้เครื่องจักรสูงขึ้น และ (2) โครงการใหม่ช่วยหนุนรายได้และอัตรากำไร เราคาดการดำเนินงานจะกลับสู่ปกติในปี FY23F จากเมกาโปรเจคหลายโครงการรอประมูล ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ ปรับ ราคาเป้าหมายเป็น 4.40 บาท (จากเดิม 5.00 บาท)

2Q ยังมีแนวโน้มขาดทุน

เป็นผลจาก (1) การรับรู้รายได้จาก Backlog 1.3 พันลบ. ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำที่ประมาณ 10% และ (2) อัตราการใช้เครื่องจักรยังต่ำที่ 50-55% ซึ่งเป็นผลจากการปัญหาขาดแคลนแรงงาน

2H มีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมามีกำไร

หนุนจากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานเริ่มคลายลงหลังการเปิดเมืองเต็มรูปแบบ โดย SEAFCO วางแผนจัดหาแรงงานเพิ่ม 300 รายในปีนี้และบริษัทได้แรงงาน 100 คนแล้วในเดือนนี้ เราคาดอัตราการใช้เครื่องจักรจะฟื้นตัวเป็น 60-70% ใน 3Q-4Q และ 2H จะพลิกเป็นกำไร นอกจากนี้เราคาดบริษัทจะได้สัญญาใหม่เพื่อเพิ่ม Backlog ใน 4Q เนื่องจาก CK ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ SEAFCO ได้สัญญาใหม่ 2 สัญญาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มูลค่า 1.81 หมื่นลบ. และมีงานฐานรากราว 400-600 ลบ. โดยงานฐานรากของรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือการสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) จะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่างานฐานรากทั่วไป เนื่องจาก (1) ต้องการความชำนาญ และ (2) มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเนื่องจากเป็นงานสถานีไม่จำเป็นต้องเคลื่อนเครื่องจักรไปจากเส้นทางรถไฟฟ้า

คาด Backlog กลับมาเติบโตใน 2023

เป็นผลจากโครงการเมกาโปรเจคหลายโครงการรอประมูล ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก มูลค่า 9.6 หมื่นลบ. ซึ่งมีส่วนงานฐานรากราว 2.0 พันลบ.

ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.40 บาท (จากเดิม 5.00 บาท)

เนื่องจากมีพัฒนาการที่น่าสนใจทั้งในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างรวมถึงตัวบริษัท ทำให้เรากลับมาวิเคราะห์หุ้น SEAFCO โดยเราปรับคาดการณ์กำไรลง 80% เป็น 49 ลบ. สำหรับปี FY22F และ 44% เป็น 219 ลบ. สำหรับปี FY23F หลัง (1) ปรับลดประมาณการรายได้ลงเพื่อสะท้อนความล่าช้าในการเปิดเมืองและเมกาโปรเจค (2) ปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นเพื่อสะท่อนการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เพิ่มปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ จาก กำไรที่คาดว่าจะฟื้นตัวและอัพไซด์จากเมกา   โปรเจค ราคาเป้าหมายอ้างอิง 2.0x FY22F PBV หรือเทียบเท่า 15x FY23F PER