TFEX Wizard - ยังมอง SHORT
(03/10/2022 - 07:50)
 
TFEX Wizard
 
ยังมอง SHORT 
มุมมองต่อ SET50 Futures: มุมมองเป็นลบ จากความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐระดับสูงหลังดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเดือนส.ค.เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดโดย +4.9% YoY ซึ่งส่งผลให้ FED มีแนวโน้มเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจให้ชะลอตัว นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะเป็นแรงกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนี
กลยุทธ์: เปิด SHORT ช่วงเด้ง / Cut loss 965 จุด
 
คำแนะนำวันนี้
S50Z22 :   เปิด SHORT ช่วงเด้ง
  แนวรับ       945 / 940
  แนวต้าน     956 / 960
  Cut loss     965
 
GOZ22 :  ผ่าน 1,690 ปิด SHORT เปิด LONG
  แนวรับ      1,670
  แนวต้าน    1,700 / 1,720
  Cut loss   1,660
 
BLOCK TRADE 
 
CENTEL :  เปิด LONG 
  แนวรับ      48.50
  แนวต้าน    50.00 / 50.75
  Cut loss    47.50
 
THCOM :  เปิด LONG
  แนวรับ       11.30
  แนวต้าน     12.00 / 12.50
  Cut loss     11.00