อัตราค่าคอมมิชชั่น

n/a n/a

หมายเหตุ :

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ Fractional Share

เกี่ยวกับการซื้อขาย

ค่าคอมมิชชั่น และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

การเปิดบัญชี และ ฝากถอนเงิน

เกี่ยวกับภาษี เเละ เงินปันผล

Fractional Shares หมายถึง เศษส่วนของหุ้นเต็มจำนวนของบริษัทจดทะเบียนรวมถึง ETF ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Fractional Shares เป็นอีกทางเลือกให้แก่นักลงทุนในการลงทุนตามจำนวนเงินที่ท่านมีจำกัด ซึ่งหากท่านสะสมเศษหุ้นอย่างสม่ำเสมอจากเศษส่วนหุ้นสามารถรวมกันเป็น 1 หุ้นได้ โดยปัจจุบันนักลงทุนสามารถซื้อขายเศษส่วนหุ้นได้ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

Fractional Shares ทำให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่ราคาค่อนข้างสูง แต่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตได้ด้วยจำนวนเงินที่นักลงทุนมีและไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน และยังสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีหุ้นหลากหลายประเภทในธุรกิจต่าง นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลสำหรับหุ้นที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล และยังสามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านมีเงินลงทุน $50,000 และท่านต้องการซื้อหุ้น A จำนวน 1% ของพอร์ตลงทุน ( $500) แต่หุ้น A ราคา$1,000 ถ้าท่านซื้อจำนวน 1 หุ้นจะคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 2% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ในขณะที่ Fractional Share ทำให้ท่านสามารถซื้อได้ ½ หุ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนของท่านคือ 1%

ในขณะนี้สามารถลงทุนได้ในประเทศสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว

SIPC ให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่เป็นสมาชิกกองทุนในกรณีที่บริษัทล้มละลาย โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด $ 500,000 USD ซึ่งรวมถึงเงินสดที่ลูกค้าถืออยู่ (เงินสดไม่เกิน $ 250,000 USD) อย่างไรก็ตาม SIPC ไม่ได้ให้ความคุ้มครองกรณีมูลค่าของหุ้นลดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ลูกค้าสามารถดูรายชื่อหุ้นที่สามารถซื้อด้วย Fractional Share ได้

KSS iGlobal เป็นระบบออนไลน์ซึ่งเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ โดยท่านสามารถเข้าระบบสู่ระบบ KSS iGlobal โดยผ่านหน้าเว็บไซด์ของบริษัท www.krungsrisecurities.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น KSS iGlobal โดยท่านสามารถส่งคำสั่งด้วยตนเอง หรือส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ (ดูรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นได้ โดยสามารถระบุเป็นจำนวนหุ้นหรือระบุเป็นจำนวนเงินดอลล่าร์ สำหรับ Fractional Share (Fractional Share ระบบจะปัดเศษส่วนหุ้นให้เป็นทศนิยมแปดตำแหน่ง) ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Email แจ้งเมื่อทำรายการสำเร็จ และแจ้งยืนยันการซื้อขายจากบริษัทอย่างเป็นทางการในวันทำการถัดไป

ประเทศ ชื่อตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ช่วงเวลาการซิ้อ - ขาย (เวลาท้องถื่น) ขาย (เทียบเวลาประเทศไทย)
สหรัฐอเมริกา American Stock Exchange AMEX 9.30 - 16.00 20.30 - 03.00
Nasdaq NASDAQ
New York Stock Exchange NYSE
New York Stock ARCA Stock Exchange ARCA
ฮ่องกง Hong Kong Exchange Ltd., HKEX 9.30 - 16.00 8.30 - 15.00
เวียดนาม Ho Chi Minh Stock Exchange HOSE 9.00 - 14.45 9.00 - 14.45
Hanoi Stock Exchange HASTE
UpCom Stock Exchange HASTE
สิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading SGX 9.00 - 17.00 8.30 - 16.00
ญี่ปุ่น Tokyo Stock Exchange TSE 9.00 - 15.00 7.00 - 13.00
Osaka Stock Exchange OSE 9.00 - 15.10 7.00 - 13.10

*ทั้งนี้เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อขายในเวลาของประเทศไทยซึ่งอาจเป็นเวลาปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น คำสั่งของท่านจะรอดำเนินการ (Pending) ในวันทำการถัดไป

Fractional Share ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องวงเงินขั้นต่ำ ท่านสามารถซื้อได้ตามจำนวนเงินที่ท่านมีอยู่ โดยท่านจะได้รับหุ้นที่เป็นเศษหรือจำนวนเต็มก็ได้ขึ้นกับจำนวนเงินที่ท่านสั่งซื้อ

ท่านสามารถดูอัตราค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดได้

 • ตลาดสหรัฐอเมริกา
  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SEC Fee) 0.00229% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ (Sell Orders) Minimum USD 0.01
  • TAF Fees 0.013 cents ต่อหุ้น (Sell Orders) Maximum USD 6.49
  • NSCC 0.0002 cents ต่อหุ้น
  • ECN charges (Pre & Post) 0.003 cents ต่อหุ้น
  • ค่าธรรมเนียม ADR : ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์นั้นๆ
 • ตลาดฮ่องกง
  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Fee) 0.005% ของมูลค่าซื้อ ขาย หลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Levy) 0.0027% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty) 0.13% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
  • Custody Fee 0.03% per annum*
  • FRC Levy 0.00015%
 • ตลาดเวียดนาม
  • ภาษีจากการขาย (Sales Tax) : 0.10% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์
  • Transaction Fee 0.03% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • Custody Fee 0.08% per annum*
 • ตลาดญี่ปุ่น
  • Custody Fee 0.02% per annum*
 • ตลาดสิงคโปร์
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์(Clearing Fee) 0.0325% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (สูงสุด 200 SGD)
  • Custody Fee 0.03% per annum*
  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์(SGX Trading Fee) 0.0075% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียมที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงหรือเก็บเพิ่มเติมได้ตามหน่วยงานกำกับและดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ
 • Custodian หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำรายการเพิ่มเติมได้สำหรับหลักทรัพย์บางประเทศตามเงื่อนไขของผู้รับฝากหลักทรัพย์
 • *ค่า Custody Fee จะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือน
 • นักลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีของหลักทรัพย์กรุงศรีมาก่อนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถคลิกได้ ที่นี่
 • เมื่อบัญชีของท่านได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยัน Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบซื้อขายผ่านทาง Email Address ที่ท่านได้แจ้งกับบริษัทฯ
 • นักลงทุนที่มีบัญชีกับทางบริษัทฯอยู่แล้วหากต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านหรือสามารถติดต่อได้ที่ 02-659-7777

ท่านสามารถแจ้งการฝาก/ถอนเงินได้ผ่านหน้าเว็บไซด์ของบริษัท www.krungsrisecurities.com ทั้งนี้ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการฝากเงินได้บนหน้าเว็บไซด์ของบริษัทโดยคลิก ที่นี่

ไม่ บัญชีซื้อขายจะไม่ถูกปิด แต่หากท่านต้องการซื้อขายต่อไป ท่านจะต้องฝากเงินเข้ามาในบัญชี

ไม่ได้ เนื่องจากเงินที่โอนเข้ามาในพอร์ตลงทุน ต้องเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น*
*ในอนาคตทางบริษัทฯ จะสามารถให้ลูกค้าโอนเงิน FCD เข้ามาลงทุนกับบริษัทฯ ได้

โดยขอยกตัวอย่างสำหรับการลงทุนในหุ้น, ETFs, Fractional Shares นักลงทุนโอนเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จำนวน 1,000,000 บาท ได้กำไรจากการลงทุน จำนวน 500,000 บาท ในปี 2021 รวมเป็นเงินสุทธิในพอร์ตการลงทุน 1,500,000 บาท

ถ้าในปี 2021 นักลงทุนต้องการนำเงินกลับ จะต้องเสียภาษีหรือไม่?

กรณีที่ 1 หากนักลงทุนนำเงินกลับไม่เกินจำนวนเงินต้นที่นำไปลงทุน (1-1,000,000 บาท) นักลงทุนจะไม่เสียภาษี เพราะถือว่าเป็นส่วนของเงินที่นำไปลงทุน ยังไม่เกิดกำไร หรือรายได้งอกเงย

กรณีที่ 2 หากนักลงทุนต้องการนำเงินกลับ 1,200,000 บาท(เงินต้น 1,000,000 บาท + กำไรจากการลงทุน 200,000 บาท) กรณีนี้ นักลงทุนต้องเสียภาษีเงินได้ ในส่วน 200,000 บาท ที่เป็นส่วนกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้น โดยนักลงทุนจะต้องนำส่วนกำไรไปคำนวณรวมกับเงินได้ และเสียภาษีตามฐานภาษีของนักลงทุน

กรณีที่ 3 ในปี 2021 นักลงทุนนำเงินไปลงทุนแล้วเกิดกำไรและ นักลงทุนไม่ได้มีความประสงค์นำเงินกลับมาใน ปี 2021 ต่อมาในปี 2022 นักลงทุนต้องการนำเงินทั้งหมด(เงินต้น + กำไร) กลับเข้ามาในประเทศ กรณีนี้ นักลงทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพราะ กำไรที่เกิดขึ้นจากปี 2021 ได้นำเข้ามาในปี 2022 ซึ่งเป็นคนละปีภาษี นักลงทุนจึงไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคิดภาษีสำหรับปี 2021

สรุป : การที่นักลงทุนทำเงินไปลงทุนในต่างประเทศในปีใด และมีกำไรเกิดขึ้น หากนักลงทุนต้องการนำเงินกลับในปีเดียวกันกับที่นำเงินไปลงทุน นักลงทุนจะต้องเสียภาษีเงินได้ในส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นในปีนั้น หากนักลงทุนนำเงินส่วนกำไรกลับในปีถัดไปซึ่งเป็นคนละปีภาษี นักลงทุนไม่ต้องนำเงินที่ได้ไปคำนวณคิดภาษีเงินได้

กรณีหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไปลงทุนนั้นมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนโดยตรงตามสกุลเงินของตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

หมายเหตุ: เงินปันผลที่จะโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้น จะถูกหักภาษีตามกฏของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศก่อนโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน

นักลงทุนที่มีเงินสกุลต่างประเทศในพอร์ตลงทุน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากนักลงทุนมีเงินสกุลบาทอยู่ในพอร์ตลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ

นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงาน ธปท. สำหรับการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน บล. กรุงศรี เว้นแต่กรณีที่นักลงทุนลงทุนผ่าน บล. ต่างประเทศ โดยตรง นักลงทุนจำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับ ธปท.