- เลขบัญชีชำระค่าหุ้น / กองทุน

หลักทรัพย์ และ อนุพันธ์

รายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และอนุพันธ์  ผ่านช่องทาง Online Baking  ATM  และเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร  ชื่อบัญชี : บมจ.หลักทรัพย์  กรุงศรี

สำหรับ Bill Payment โปรดระบุ
REF 1 เลขที่บัญชีซื้อขาย (7 หลัก)
REF 2 เลขที่บัตรประชาชน
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
(Transfer)
Bill
Payment
กรุงศรีอยุธยา สํานักเพลินจิต 001-0-14999-3 001-0-17482-7
กสิกรไทย ถนนหลังสวน 082-1-07310-3 32772
กรุงเทพ ถนนเพลินจิต 205-3-02485-3 34574
กรุงไทย สํานักนานาเหนือ - 5362
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ 049-3-11565-0 049-3-11565-0
ทหารไทยธนชาต ราชประสงค์ 011-1-06195-8 2741
ซีไอเอ็มบีไทย บางรัก 800-0-01190-9 5029
ทิสโก้ สํานักงานใหญ่ 00011140050085 ยังไม่รองรับ
ยูโอบี เมอร์คิวรี่ วิลล์ ชิดลม 704-3-03160-4 ยังไม่รองรับ

* ระบุเลขที่บัญชี(Transfer) หลังจากฝากเงินเรียบร้อย ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ ผ่าน "Online Request" > "ฝากหลักประกัน"
** ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน

 

กองทุน

รายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าซื้อกองทุนออนไลน์ บนระบบ FundConnext 
ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
(Transfer)
กรุงศรี สำนักเพลินจิต 001-0-18321-7
กสิกรไทย ถนนหลังสวน 063-1-29062-0
กรุงเทพ ถนนเพลินจิต 205-3-03942-2
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ 049-3-14657-0
ทหารไทยธนชาต ราชประสงค์ 001-1-58407-5