- Online Direct Debit

 

Online Direct Debit บริการโอนเงินฝากหลักประกันแบบเรียลไทม์ ที่จะทำให้นักลงทุนเทรดหุ้นได้ไม่สะดุด โดยมีธนาคารให้เลือกใช้บริการ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์
 

ศึกษาขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Online Direct Debit ของแต่ละธนาคาร

ธ.กรุงศรีอยุธยา       คลิก
ธ.ไทยพาณิชย์        คลิก
ธ.กสิกรไทย            คลิก
ธ.กรุงเทพ               คลิก
 
ศึกษาขั้นตอนการฝากเงิน Online Direct Debit
ลูกค้าสามารถขั้นตอนการฝากเงิน Online Direct Debit ผ่าน Streaming และ Krungsri Stock Expert ที่นี่