- Direct Debit

 

Direct Debit บริการโอนเงินฝากหลักประกันแบบเรียลไทม์ ที่จะทำให้นักลงทุนเทรดหุ้นได้ไม่สะดุด โดยมีธนาคารให้เลือกใช้บริการ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์

 

 
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Direct Debit
 
ธ.กรุงศรีอยุธยา

ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ (coming soon)

ธ.กสิกรไทย (coming soon)

 

ขั้นตอนการฝากเงิน Direct Debit
 
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงเทพ (coming soon)

ธ.กสิกรไทย (coming soon)