1. เปิดพอร์ตหุ้นต้องทำอย่างไร

การเล่นหุ้นคืออะไร

“การเล่นหุ้น”  คือการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  โดยราคาหุ้นในตลาดฯ
จะเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นๆ  โดยผลตอบแทนจากการลงทุนหลักๆ มี 2 ประการ  คือ  1. กำไรจากส่วนต่างของราคาที่เราซื้อกับราคาขาย (Capital Gain)  2. เงินปันผล (Dividend)

 

ข้อดีของการลงทุนในหุ้น

1.เริ่มลงทุนได้ด้วยเงินน้อยๆ เพียงหลักร้อยหรือหลักพัน
2.มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ  ตามสัดส่วนการถือครอง
3.เลือกหุ้นพื้นฐานดีเป็นทางเลือกในการออม
4.เลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลาย  ไม่ว่าจะเน้นทำกำไรตามกลยุทธ์ทางเทคนิค  หรือเน้นออมเพื่อผลตอบแทนระยะยาวตามปัจจัยพื้นฐาน  
5.ได้กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain)
6.ได้เงินปันผล (Dividend) ตราบเท่าที่บริษัทฯ นั้นยังเติบโต
7.มีสภาพคล่องเมื่อต้องเปลี่ยนเป็นเงินสด

*  ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไข  ผลตอบแทน  และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

เล่นหุ้นกับหลักทรัพย์กรุงศรี ดีอย่างไร

-  หลักทรัพย์กรุงศรี  เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีฯ  ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน
-  มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา  ทั้งด้านการลงทุน  และปัญหาทางเทคนิค
-  มีบริการซื้อขายหุ้นออนไลน์  พร้อมเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์  สะดวก  รวดเร็ว และไม่ต้องเอกสาร
-  เครื่องมือครบครัน  อาทิ  Streaming  Krungsri Stock Expert, StockRadars, e-finance, ASPEN
 
เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ต้องทำอย่างไร