- วิธีการสมัคร ATS - หุ้น
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)
กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online

   1. Log in เข้าระบบ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี คลิก

กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงเทพ ผ่าน BualuangM
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM
กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย KTB netbank
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน KTB netbank

   1. Log in เข้าระบบ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย คลิก

กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกสิกรไทย K-Cyber
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน K-Cyber

   1. Log in เข้าระบบ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย คลิก

กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB easy
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY
กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ผ่านเครื่อง ATM

กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่