- วิธีการสมัคร ATS - หุ้น
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน KMA
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)

* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงศรี ผ่าน Krungsri Online
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน Krungsri Online

   1. Log in เข้าระบบ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี คลิก

* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงเทพ ผ่าน BualuangM
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน BualuangM

* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย (Mobile banking)
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app Krungthai NEXT

* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงไทย (Website)
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน KTB netbank

   1. Log in เข้าระบบ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย คลิก

* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB easy
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS ผ่าน app SCB EASY

* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่

สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ผ่านเครื่อง ATM

* หลังจากสมัคร ATS เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการสมัคร ATS คลิกที่นี่